106 trong tổng số 108 sứ thần Tòa Thánh và các vị đại diện ngoại giao của Đức Giáo Hoàng đã nhóm họp tại Rôma từ ngày 15 tháng 9 trong khuôn khổ ba ngày hội họp mừng Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Ngày 15 tháng 9, Đức Ông Piero Coda, đứng đầu Viện Đại học Sophia của phong trào Focolare, đã hướng dẫn một cuộc thảo luận có chủ đề “Thế giới hôm nay - Giáo Hội hôm nay - và Đức Thánh Cha Phanxicô”.

Cha Robert Gahl, một linh mục của Opus Dei và là giáo sư môn đạo đức tại Đại Học Giáo Hoàng Thánh Giá, đã hướng dẫn một cuộc thảo luận về đề tài “Sách Sáng Thế và trường hợp của văn hóa giới tính: các phương pháp tiếp cận”

Ngày 16 tháng 9, Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, hướng dẫn một cuộc thảo luận về đối thoại liên tôn và quan hệ với Hồi giáo.

Ngày 17 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự một thánh lễ với các sứ thần Tòa Thánh. Trong thánh lễ này Đức Ông Pierangelo Sequeri, tân viện trưởng của Viện Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vừa được thành lập để nghiên cứu về hôn nhân và gia đình, giảng trong thánh lễ.