Paris. Tối thứ bảy,18/01/2014, Hội Thân hữu Taxi, một trong năm ngành Liên Đới Nghề Nghiệp, mở Tiệc Xuân « TẤM LÒNG VÀNG » lần thứ 18, để các thân hữu và bạn bè gặp nhau vui xuân, đồng thời để « gây quỹ giúp các em mồ côi và khuyết tật tại Việt Nam ». Khoảng 500 thân hữu đã tới tham dự Tiệc Xuân Thân Hữu Taxi.

Từ 19 giờ, để chuẩn bị bữa tiệc, cả Ban Tân Đại Diện, vừa được bầu từ tháng 06.2013 đã có mặt đầy đủ: Chủ Tịch: anh Vũ Hoàng Thanh, Phó Chủ Tịch: anh Nguyễn Văn Báu, Thủ Quỹ: anh Trần Bá Lạc, Thư Ký: anh Vũ Văn Tập,Tâm Linh: anh Nguyễn Anh Hải.

Mở đầu tiệc xuân, Ông Tân Chánh Hội Trưởng, Vũ Hoàng Thanh, đã ngỏ lời chào mừng Đức Ông Mai Đức Vinh, Giám Đốc Giáo Xứ Việt Nam, Gs Trần Văn Cảnh, Đại diện Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp và các bạn bè quan khách. Ông cũng cám ơn tất cả mọi người đã đến dự Tiệc Xuân Thân Hữu Taxi hôm nay, vì quí vị là những mạnh thường quân, đã đồng hành, cộng tác, khuyến khích và giúp đỡ Hội Thân Hữu Taxi từ 18 năm qua. Chính nhờ quí vị mà Hội Thân Hữu Taxi đã có thể thực hiện được Tiệc Xuân TẤM LÒNG VÀNG và gửi được Quà Tết cho các em Mồ Côi và Khuyết Tật ở Việt Nam. Tết Quí Tỵ 2013 vừa qua, Hội Đã gửi chín ngàn tiền Âu châu (9000,00 euros) cho 9 Trại Mồ Côi và Khuyết Tật ở Việt Nam.

Xuân Giáp Ngọ 2014 ở Giáo Xứ Việt Nam Paris đã được Hội Thân Hữu Taxi khai trương trong tinh thần bác ái. Tiếp theo, một lịch trình Tết Giáp Ngọ đã được loan báo.

Chúa Nhật 26.01.2014: Tiệc Xuân của Hội Đồng Mục Vụ.

Thứ năm 30.01.2014: Giao Thừa, Lễ 20g00.

Thứ sáu 31.01.2014: Mồng Một Tết, Lễ 11g30.

Thứ bảy 08.02.2014: Cộng Đoàn Villiers le Bel.

Chúa Nhật 09.02.2014: Cộng Đoàn Cergy Pontoise.

Chúa Nhật 16.02.2014: Tết Cao Niên, Cộng Đoàn Ermont, Cộng Đoàn Marne La Vallée, Cộng Đoàn Antony.

Chúa Nhật 23.02.2014: Tết Thiếu Nhi Thánh Thể, Cộng Đoàn Sarcelles. Chúa Nhật 02.03.2014: Cộng Đoàn Seine Saint Denis, Nhóm Xây Dựng đốt Tết.

Tết đến nguyện chúc phúc thọ

Xuân về liên đới yêu thương


Paris, tối 18.01.2014

Thanh Hương