Paris, Chúa Nhật Phục Sinh 20/04/2014, Giáo Xứ Việt Nam đã được hân hạnh đón tiếp 11 tân tòng, hiệp thông với 3 631 tân tòng trong Giáo Hội Pháp. Đây là một chuẩn bị kỹ lưỡng và tương đối lâu dài. Đa số đã theo học cả hơn năm nay. Không kể lễ nghi chung « Được gọi chính thức » với các dự tòng khác ở nhà thờ Đức Bà Paris với Đức Hồng Y Tổng Giám Mục André Vingt-Trois, riêng tại Giáo Xứ hai lễ nghi đã được cử hành: lễ dự tòng gia nhập công đoàn vào Chúa Nhật I mùa vọng và lễ tân tòng lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức vào Chúa Nhật Phục Sinh hôm nay.

Mở đầu thánh lễ, Đức ông chủ tế đã xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho 11 quí Ông bà, Anh chị tân tòng: A. Jacques Tống Huỳnh Tiến, B. Nathalie Nguyễn Thị Hồng, Ô. Joseph Trần Quang Tuấn Robert, B. Trần Thị Chung, B. Marie Trần Thu Vân, A. Dominique Phúc Sang Gourdou, B. Sophie Thảo Audinet, B. Rita Đinh Ngọc Châu Roseline, B. Marie Nguyễn Thị Phấn, Ô. Pierre Trần Minh Phước, B. Marie Lưu Thị Lựu.

Chia sẻ Tin Mừng, Đức Ông Mai Đức Vinh đã nhắc lai lời « Công bố Tin mừng Phục Sinh »: « Hãy vui lên, hỡi ca đoàn thiên sứ, hãy vui lên, hỡi những mầu nhiệm thánh. Tiếng loa cứu độ, hãy vang khúc mừng Vua Cả khải hoàn. Vui lên, hỡi trái đất rực rỡ trong ánh sáng huy hoàng của Vua muôn thủơ, hãy vui mừng, vì được thoát vòng tối tăm của vũ trụ. Vui lên, Mẹ Hội Thánh trong muôn ánh sáng lung linh, và thánh đường, hãy vang lên tiếng ca hát của toàn dân ».

Chúng ta vui mừng vì Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế đã vâng lời nhập thế và nhập thế, đã vâng lời chịu khổ hình, đã chết vì yêu thương nhân loại, đã phục sinh từ cõi chết để chứng tỏ Mình là Thiên Chúa. Chúng ta vui mừng vì được đón nhận 11 tân tòng gia nhập Giáo Hội, 11 anh em giáo hữu mới. Chúng ta vui mừng, vì cùng với 11 anh chị em tân tòng, chúng ta làm chứng cho Tin Mừng của Đầng Cứu Thế, làm chứng cho đức tin của chúng ta.

Chúng ta vui mừng vì chúng ta đã được lãnh nhận bí tích phép rửa, nhờ đó, ta được liên đới với cái chết hồng phúc và liên đới với sự phục sinh, thắng vượt cái chết của Đức Kitô. Xin Chúa cho chúng ta luôn trung thành với niềm tin mà chúng ta đã tuyên xưng khi lãnh nhận phép rửa, Xin Chúa cho chúng ta can đảm sống và tuyên xưng niềm tin của bí tích phép rửa mà chúng ta đã lãnh nhận. Xin Các Thánh Tử Đạo tiền nhân cầu bầu cho chúng ta được trung kiên giữ vững niềm tin, chung thủy sống niềm tin và nhiệt thành rao giảng niềm tin.

Thánh lễ hết, các tân tòng được mời chụp chung với các giáo sĩ đồng tế một tấm hình kỷ niệm. Nhiều nhóm nhỏ đã đặt sẵn phần ăn, để họ hàng và bạn bè quây quần, mừng các tân tòng và nghe họ kể tâm tình. Nhiều người bắt đầu kể về Đức Kytô, như động lực nào đã thúc đẩy và khai sáng họ đi vào niềm tin.

Paris, ngày 20 tháng 04 năm 2014

Trần Văn Cảnh