Tuần thánh kéo dài từ thứ hai đến Chúa Nhật phục sinh, Giáo Hội kỷ niệm nhiều nghi thức phụng vụ nỗi bật của tình yêu Thiên Chúa vô biên với con cái mình. Giáo xứ Tân Lộc, hạt Cửa Lò, giáo phận Vinh cũng như tất cả con cái Hội Thánh hoàn vũ kỷ niệm tuần thánh trong một tâm tình thống hối và đáp trả đền bù một phần nào đã bất trung, bội phản với Thiên Chúa tình yêu.

Ba ngày: Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ba ngày tổ chức ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giê-su một cách trọng thể và sốt mến. Đây là một truyền thống đạo đức bao đời ông cha truyền lại, một truyền thống đạo đức tốt đẹp và sốt mến mà hầu hết tất cả trong các giáo xứ trên giáo phận Vinh mãi duy trì.

Tối nay Thánh lễ vọng phục sinh ngoài cha Giu-se Phan Sỹ Phương quản xứ còn có cha Giáo trường đại chủng viện Vinh Thanh Phaolô Bùi Đình Cao về cùng hợp dâng và mừng vui phục sinh với giáo xứ. Trong thánh lễ vọng phục sinh năm nay giáo xứ đón nhận 15 anh chị em Tân Tòng của nhiều thành phần và thuộc các vùng như: Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Nghệ An, có sinh viên học tại các trường trung học Cửa Lò, những anh chị em cũng thuộc mọi lứa tuổi nhỏ nhất sinh năm 1993 và lớn nhất là sinh năm 1954. Sau khi anh chị em vừa chịu Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức xong cha và cộng đoàn chúc mừng và vui nhận anh chị em bằng những tràng pháo tay vang dài.