Columbia: Theo Đức Hồng Y Pedro Rubiano Sáenz, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Công Giáo Colombia thì Hội đồng Giám Mục, đang nhóm họp Hội nghị thường niên ở thủ đô trong những ngày qua, đã đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại giữa chính phủ của Bogotá và Quân đội Giải phóng Dân tộc.

Bằng tuyên bố này, Đức Hồng Y chính thức trả lời một lá thư từ bộ chỉ huy của ELN gửi cho các Giám Mục Columbia, trong đó bộ phận lãnh đạo của nhóm du kích thứ nhì đất nước xác nhận “trở lại sắp xếp các đề nghị cho viễn tượng đất nước để tham gia đối thoại đầy đủ”, và cũng thêm rằng phải có “lựa chọn cho một giải pháp chính trị đối với cuộc xung đột”. Vì Đức Hồng Y Rubiano “có sẵn thiện ý đối với cả hai phía để đi đến thương lượng và Giáo Hội sẵn sàng tiếp tục tạo không gian cho đối thoại”.

Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng ELN yêu cầu phải kèm theo “các đề nghị và hành động cụ thể vì hoà bình, miễn là nội dung vẫn còn giữ trong các điều khoản cụ thể”.

Hồi tháng 12, việc điều đình của Giáo Hội Columbia đã góp phần quyết định việc phóng thích một số du khách nước ngoài bị ELN bắt cóc hôm 12-09-2003 ở Sierra Nevada của vùng Santa Marta. Trong lá thư, ELN thừa nhận các nỗ lực của Giáo Hội “nhằm tạo ra các đường hướng thoát khỏi cuộc khủng hoảng nhân đạo làm đau đớn người dân Sierra Nevada” và bộc lộ tầm quan trọng “của sự hiện diện của Giáo Hội trong các tổ chức như Ủy Ban Hoà giải Dân tộc”.

Theo Cha Darío Echeverri, thành viên của Ủy ban, bản văn của phe du kích đặc biệt thích hợp “bởi vì nó bày tỏ một bằng chứng về sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội, cam kết tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến tranh qua thương lượng, điều liên quan đến mọi lĩnh vực”. Nhưng theo Đức Hồng Y Rubiano và Cha Echeverri thì thành tố quan trọng nhất “là ELN đang nghĩ rằng hoà bình chỉ có thể xây dựng trên nền tảng của đức tin, công lý và sự bồi thường các tổn hại gây ra cho các nạn nhân, như đã bày tỏ trong thông điệp gởi cho Giáo Hội”.