Kính thưa quý đồng hương,

Chúng tôi hy vọng tất cả quý vị luôn mạnh khoẻ trong thời gian này, khi chúng ta vẫn đang hỗ trợ lẫn nhau. Xin vui lòng đọc các thông báo quan trọng dưới đây về những gì đang diễn ra trong cộng đồng.

Thống đốc Walz vừa phát động Chiến dịch Chích Ngừa COVID-19 Có thưởng được gọi là ‘Your Shot to Summer’ trước ngày 1 tháng 7

Vào thứ Năm ngày 27 tháng 5, Thống đốc Walz đã phát động chiến dịch chủng ngừa COVID-19 có thưởng của tiểu bang ‘Your Shot to Summer’, nhằm khuyến khích cư dân Minnesota xắn tay áo và chủng ngừa COVID-19 trong tháng tới.

Chiến dịch này được đưa ra với mục tiêu là 70 phần trăm cư dân Minnesota từ 16 tuổi trở lên được tiêm chủng trước ngày 1 tháng 7. Con số 100,000 người Minnesota đầu tiên đã được chích mũi đầu tiên trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 sẽ có thể được chọn lãnh phần thưởng theo sở thích của họ trong một loạt danh sách các lựa chọn, bao gồm vé vào công viên tiểu bang, giấy phép câu cá, và vé đến các điểm du lịch cũng như sự kiện mùa hè khác nhau như Minnesota State Fair (Hội chợ Tiểu bang Minnesota).

Cư dân Minnesota có thể minh chứng mũi chích đầu tiên của họ và cho biết phần thưởng chủng ngừa nào họ muốn nhận tại mn.gov/covid19/summer hoặc gọi số 1-833-431-2053.

Trang web Tiêm chủng tại State Fairgrounds Bắt đầu Chủng Ngừa mũi duy nhất của Johnson & Johnson

Địa điểm Tiêm chủng Cộng đồng tại Minnesota State Fairgrounds sẽ bắt đầu sử dụng thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson và các cuộc hẹn bất chợt hiện sẵn có cho bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên.

Trang web sẽ hoạt động cho đến 8 giờ tối Thứ Ba tới, ngày 8 tháng 6. Đối với tuần cuối cùng này, trang web sẽ mở cửa hàng ngày từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối.

Địa chỉ: Khu hội chợ Minnesota State Fair

1680 Como Ave.

Falcon Heights, MN 55108

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần giúp tìm kiếm nguồn cung cấp thực phẩm, vui lòng gọi đường giây khẩn của chúng tôi tại 612-293-9213.

Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Karen, Karenni, Miến điện, tiếng Việt, và tiếng Thái.

Kính thưa quý đồng hương,

Chúng tôi hy vọng tất cả quý vị luôn mạnh khoẻ trong thời gian này, khi chúng ta vẫn đang hỗ trợ lẫn nhau. Xin vui lòng đọc các thông báo quan trọng dưới đây về những gì đang diễn ra trong cộng đồng.

Chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên:

Mặc dù có ít trẻ em bị nhiễm COVID-19 hơn so với người lớn, nhưng các em vẫn có thể

• Bị lây nhiễm vi khuẩn gây ra COVID-19

• Mắc bệnh do COVID-19 gây ra

• Truyền COVID-19 cho những người khác

Trung tâm CDC khuyến cáo mọi người từ 12 tuổi trở lên nên chủng ngừa COVID-19 để giúp bảo vệ chống lại COVID-19. Việc chủng ngừa trên diện rộng là một biện pháp quan trọng để giúp ngăn chặn đại dịch. Những người được tiêm chủng đầy đủ có thể tiếp tục các hoạt động mà họ đã làm trước đại dịch.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên có thể chủng ngừa Pfizer. Con em quý vị sẽ cần được chích mũi thứ hai của thuốc Pfizer-BioNTech COVID-19 sau khi chích mũi đầu tiên được 3 tuần.

Chủng ngừa COVID-19 vốn an toàn và hiệu quả. Thuốc chủng ngừa COVID-19 đã được sử dụng dưới sự giám sát an toàn chuyên sâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, gồm các nghiên cứu trên thanh thiếu niên.

Con em quý vị không thể bị nhiễm COVID-19 từ bất kỳ loại chủng ngừa COVID-19 nào, bao gồm cả thuốc của Pfizer-BioNTech.

Con em quý vị có thể gặp một số phản ứng phụ, nhưng đó là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể chúng đang được bảo vệ. Những phản ứng phụ này có thể bao gồm đau nhức, sưng hoặc tấy đỏ trên cánh tay nơi được chích ngừa. Những phần còn lại của cơ thể cũng có thế xảy ra các phản ứng phụ như mệt mỏi, nhức đầu, đau nhức cơ bắp, ớn lạnh, sốt hoặc buồn nôn.

Những phản ứng phụ này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động hàng ngày của con em, nhưng chúng sẽ biến mất sau vài ngày. Một số người không hề bị phản ứng phụ. xin liên lạc với các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính của mình nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần giúp tìm kiếm nguồn cung cấp thực phẩm, vui lòng gọi đường giây khẩn của chúng tôi tại 612-293-9213. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Karen, Karenni, Miến điện, tiếng Việt, và tiếng Thái.

6/2/21

Dear All,

We hope you are all staying healthy and well during this time as we support each other. Please find important announcements below that are happening in the community.

Governor Walz Launches ‘Your Shot to Summer’ Incentives Campaign Encouraging COVID-19 Vaccinations by July 1

On Thursday May 27th, Governor Walz launched ‘Your Shot to Summer,’ the state’s COVID-19 vaccine incentive campaign encouraging Minnesotans to roll up their sleeves and get their COVID-19 vaccine during the next month.

The campaign aims to get 70 percent of Minnesotans 16 years of age and older vaccinated by July 1. The first 100,000 Minnesotans who get their first shot between May 27 and June 30 will be able to choose the reward of their preference from a wide-ranging list of options, including state parks passes, fishing licenses, and tickets to various summer attractions and events like the Minnesota State Fair.

Minnesotans can verify their first dose and indicate their preferred vaccine reward at mn.gov/covid19/summer or call 1-833-431-2053.

State Fairgrounds Vaccination Site Begins Single Dose Johnson & Johnson Vaccinations

The Community Vaccination site at the Minnesota State Fairgrounds will begin administering the Johnson & Johnson vaccine and walk-in appointments are now available for anyone 18 years of age and older.

The site will run until 8 p.m. next Tuesday, June 8. For this final week, the site is open daily from noon to 8 p.m.

Address: Minnesota State Fairgrounds

1680 Como Ave.

Falcon Heights, MN 55108

6/2/21

Dear All,

We hope you are all staying healthy and well during this time as we support each other. Please find important announcements below that are happening in the community.

COVID-19 Vaccines for Children 12 and Older

Although fewer children have been infected with COVID-19 compared to adults, children can:

● Be infected with the virus that causes COVID-19

● Get sick from COVID-19

● Spread COVID-19 to others

The CDC recommends everyone 12 years and older should get a COVID-19 vaccination to help protect against COVID-19. Widespread vaccination is a critical tool to help stop the pandemic. People who are fully vaccinated can resume activities that they did prior to the pandemic.

Children 12 years and older are able to get the Pfizer vaccine. Your child will need a second shot of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine 3 weeks after their first shot.

COVID-19 vaccines are safe and effective. COVID-19 vaccines have been used under the most intensive safety monitoring in U.S. history, which includes studies in adolescents.

Your child can’t get COVID-19 from any COVID-19 vaccine, including the Pfizer-BioNTech vaccine.

Your child may have some side effects, which are normal signs that their body is building protection. These can include pain, redness, or swelling on the arm where you got your shot. Side effects may also be throughout the rest of your body such as tiredness, headache, muscle pain, chills, fever, or nausea.

These side effects may affect your child’s ability to do daily activities, but they should go away in a few days. Some people have no side effects. Contact your primary healthcare provider if you have any questions or concerns.