Kính thưa quý đồng hương,

Chúng tôi hy vọng tất cả quý vị luôn mạnh khoẻ trong thời gian này, khi chúng ta vẫn đang hỗ trợ lẫn nhau. Xin vui lòng đọc các thông báo quan trọng dưới đây về những gì đang diễn ra trong cộng đồng.

THỐNG ĐỐC TIM WALZ TUYÊN BỐ CHẤM DỨT YÊU CẦU ĐEO KHẨU TRANG. CÁC THỊ TRƯỞNG MINNEAPOLIS VÀ ST PAUL HIỆN VẪN GIỮ NGUYÊN LỆNH BUỘC ĐEO KHẨU TRANG TẠI THÀNH PHỐ CỦA HỌ

Ngày 13 tháng Năm vừa qua, Thống đốc Tim Walz tuyên bố chấm dứt lệnh buộc phải đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang, theo đúng hướng dẫn của Trung Tâm Kiếm Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh (CDC) vể khẩu trang. Mọi cư dân Minnesota nào chưa được chích ngừa đầy đủ được khuyến cáo mạnh mẽ phải đeo khẩu trang khi ở bên trong nhà (nơi công cộng).

Các cơ sở tư nhân và các khu đô thị địa phương vẫn có thể giữ yêu cầu đeo khẩu trang. Kế hoạch Học tập An toàn của Minnesota, cùng với hướng dẫn hiện có về việc đeo khẩu trang tại các trường học và chăm sóc trẻ em vẫn còn nguyên hiệu lực.

Trung tâm CDC đã công bố hôm thứ Năm rằng khẩu trang không còn cần thiết đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ, trong nhà hoặc bên ngoài. Cư dân Minnesota nên tuân theo hướng dẫn của CDC và đeo khẩu trang trong các cơ sở y tế và trên các phương tiện giao thông công cộng, dù họ có được tiêm phòng đầy đủ hay chưa.

Cư dân Minnesotans được xem là chủng ngừa đầy đủ hai tuần sau mũi chích cuối cùng của họ - mũi thứ hai của thuốc Pfizer lẫn Moderna, hoặc sau mũi chích duy nhất của Johnson & Johnson. Cư dân Minnesota có thể tìm chỗ chích ngừa gần nơi mình ở trên trang mn.gov/vaccine.

Hai thị trưởng của Minneapolis và St. Paul đã thông báo vào tối thứ Năm rằng lệnh buộc đeo khẩu trang trong thành phố của họ vẫn được giữ nguyên cho đến khi có hướng dẫn thêm từ giới chức y tế. Điều này có nghĩa là nếu quý vị sống ở Minneapolis hoặc St. Paul, hoặc ghé thăm một cửa hàng, nhà hàng, v.v. ở Minneapolis hoặc St. Paul, quý vị vẫn bị bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần giúp tìm kiếm nguồn cung cấp thực phẩm, vui lòng gọi đường giây khẩn của chúng tôi tại 612-293-9213.

Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Karen, Karenni, Miến điện, tiếng Việt, và tiếng Thái.

5/18/21
Dear All,
We hope you are all staying healthy and well during this time as we support each other. Please find important announcements below that are happening in the community.

Governor Walz Announces End to Statewide Face Covering Requirement; The mayors of Minneapolis and St. Paul are keeping mask mandates in their cities for now

On Thursday, May 13th, Governor Tim Walz announced the end of Minnesota’s statewide mask requirement, aligning Minnesota with new Centers for Disease Control and Prevention (CDC) guidance on face coverings. Minnesotans who are not fully vaccinated are strongly recommended to wear face coverings indoors.

Private businesses and local municipalities may still put in place face covering requirements. And Minnesota’s Safe Learning Plan, along with the existing face covering guidance for schools and child care settings, remain in effect.

The CDC announced Thursday that masks are no longer required for fully-vaccinated individuals, either indoors or outside. Minnesotans should follow CDC guidance and wear masks in medical settings and on public transportation, whether or not they are fully vaccinated.

Minnesotans are fully vaccinated two weeks after their final dose of vaccine – either the second dose of the Pfizer or Moderna vaccine or the single-dose Johnson & Johnson vaccine. Minnesotans can find vaccine appointments near them at mn.gov/vaccine.

The mayors of Minneapolis and St. Paul are keeping their cities' mask mandates in place pending further guidance from health officials, they announced Thursday evening. This means that if you live in Minneapolis or St. Paul, or visit a shop, restaurant, etc. in Minneapolis or St. Paul, masks are still required.