Kính thưa quý đồng hương,

Chúng tôi hy vọng tất cả quý vị luôn mạnh khoẻ trong thời gian này, khi chúng ta vẫn đang hỗ trợ lẫn nhau. Xin vui lòng đọc các thông báo quan trọng dưới đây về những gì đang diễn ra trong cộng đồng.

Kể từ ngày 12 tháng Tư, FEMA sẽ nhận đơn hỗ trợ tài chính giúp chi trả chi phí tang lễ của những nạn nhân thiệt mạng liên quan đến coronavirus (COVID-19) xảy ra sau ngày 20 tháng 1 năm 2020, nhằm giúp giảm bớt một số căng thẳng tài chính và gánh nặng do đại dịch gây ra. Chính sách này đã được hoàn thiện vào ngày 24 tháng Ba, và FEMA hiện đang tiến hành nhanh chóng để thực hiện chương trình hỗ trợ tang lễ này trên toàn quốc.

Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ tang lễ COVID-19, chính sách nêu rõ:

▪ Người nộp đơn phải là công dân Hoa Kỳ, người chưa có quốc tịch hoặc người nước ngoài đủ tiêu chuẩn nào đã phải chi trả cho tang lễ nạn nhân chết vì COVID-19 sau ngày 20 tháng 1 năm 2020.

▪ Nếu có nhiều người cùng đóng góp cho chi phí tang lễ, họ nên nộp một đơn duy nhất với tư cách là người nộp đơn và những người đồng nộp đơn. FEMA cũng sẽ xem xét giấy tờ của những người khác tuy không được liệt kê là người nộp đơn và những người đồng nộp đơn nhưng có thể cũng đã phải chi trả cho tang lễ như một phần của việc khai tử cho người quá cố.

▪ Một người có thể nộp đơn cho nhiều người đã qua đời.

▪ Cái chết liên quan đến COVID-19 phải xảy ra ở Hoa Kỳ, bao gồm các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ và Đặc khu District of Columbia.

▪ Sự hỗ trợ này chỉ giới hạn trong số tiền tối đa là $ 9,000 cho mỗi đám tang, và tối đa là $ 35,500 cho mỗi đơn xin.

▪ Hỗ trợ tang lễ nhằm giúp trang trải chi phí cho các dịch vụ tang lễ, địa táng hoặc hỏa táng.

Trong vài tuần tới, sẽ có một số điện thoại 800 được tạo lập riêng nhằm giúp đỡ những người ghi danh. Trong thời gian chờ đợi, các ứng viên tiềm năng được khuyến khích bắt đầu thu thập những tài liệu sau đây:

▪ Giấy chứng tử (khai tử) chính thức quy kết cái chết là do COVID-19 và cho thấy cái chết xảy ra ở Hoa Kỳ. Giấy chứng tử phải cho biết cái chết “có thể do” hoặc “có khả năng là do” COVID-19 hoặc có những triệu giống COVID- 19. Các cụm từ tương tự nào cho thấy sự liên quan đến COVID-19 cũng được xem là đủ nguyên do.

▪ Các giấy tờ liên quan đến chi phí tang lễ (biên lai, hợp đồng nhà quàn, v.v.) gồm có tên người nộp đơn, tên người quá cố, chi phí tang lễ và ngày chi trả cho tang lễ.

Trong vài tuần tới, sẽ có một số điện thoại 800 được tạo lập riêng nhằm giúp đỡ những người ghi danh. Trong thời gian chờ đợi, các ứng viên tiềm năng được khuyến khích bắt đầu thu thập những tài liệu sau đây:

▪ Giấy chứng tử (khai tử) chính thức quy kết cái chết là do COVID-19 và cho thấy cái chết xảy ra ở Hoa Kỳ. Giấy chứng tử phải cho biết cái chết “có thể do” hoặc “có khả năng là do” COVID-19 hoặc có những triệu giống COVID- 19. Các cụm từ tương tự nào cho thấy sự liên quan đến COVID-19 cũng được xem là đủ nguyên do.

▪ Các giấy tờ liên quan đến chi phí tang lễ (biên lai, hợp đồng nhà quàn, v.v.) gồm có tên người nộp đơn, tên người quá cố, chi phí tang lễ và ngày chi trả cho tang lễ.

▪ Bằng chứng về số tiền nhận được từ các nguồn khác cụ thể cho chi phí tang lễ. Hỗ trợ tang lễ không được trùng lặp với các quyền lợi nhận được từ bảo hiểm mai táng hoặc tang lễ, những hỗ trợ tài chính từ các cơ quan tự nguyện, các chương trình hoặc cơ quan của chính phủ liên bang / tiểu bang / địa phương / bộ lạc / lãnh thổ hoặc các nguồn khác.

Hãy tìm thêm thông tin liên quan đến hỗ trợ này tại https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance

Liên Lạc Với Chúng Tôi

Nếu quý vị có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với Phòng Đối Ngoại của FEMA:

▪ Congressional Affairs at (202) 646-4500 or at FEMA-Congressional-Affairs@fema.dhs.gov

▪ Intergovernmental Affairs at (202) 646-3444 or at FEMA-IGA@fema.dhs.gov

▪ Tribal Affairs at (202) 646-3444 or at FEMA-Tribal@fema.dhs.gov

▪ Private Sector Engagement at nbeoc@max.gov

Source: https://www.health.state.mn.us/people/vitalrecords/deathreg/index.html

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần giúp tìm kiếm nguồn cung cấp thực phẩm, vui lòng gọi đường giây khẩn của chúng tôi tại 612-293-2913.

Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Karen, Karenni, Miến điện, tiếng Việt, và tiếng Thái.