31 linh mục Việt Nam trong miền Đông Nam Hoa Kỳ đã tụ họp tại Bethany Retreat Center của Giáo Phận Tampa, FL từ ngày 17 đến 21 tháng 1 để tĩnh tâm hàng năm. Cuộc tĩnh tâm năm có Đức Cha Phêro Nguyễn Văn Khảm (Giám Mục Mỹ Tho và là Tổng Thư ký Hội Đồng Giám mục Việt Nam) nhận lời giảng thuyết cho anh em linh mục với chủ đề "Linh Mục cảm nhận lòng Thương xót của Chúa!"

Một câu chuyện nhỏ sau Thánh Lễ trua ngày tĩnh tâm đầu tiên nói lên được tâm tình: Một cha tham dự - sau thánh lễ trưa nay! "Chào Đức Cha sau cơm trưa con về!" "Giáo xứ có chuyện gì hả cha?" Đức Cha hỏi lại! "Dạ không!" Cha trả lời "nghe hai bài giảng sáng nay và trong thánh lễ của ĐC đủ rồi! Hai bài của Đức Cha hay quá nên đã đủ "vốn!" - nên con xin về!!!!

Mỗi tối sau giờ kinh đêm và kính Lòng Thương Xót hay Hoà Giải hay Chầu hay lần hạt Mân Côi chúng tôi chúng tôi lại thêm giờ "chia sẽ mục vụ!" Ba linh mục mới về nhận xứ Việt Nam là cha Việt (saint Pêtrburg, FL) cha Thưởng (Tampa, FL) và cha Hoàn (Knoxville, TN) là "hỏi và ghi chép" nhiều nhất về các mục vụ cho người Việt Nam - cách gây quỹ - tổ chức Hội Chợ - Thánh Ca Giáng Sinh làm sao cho hay - cho tốt cho đúng luật của Địa Phận và của tiểu bang - và được hai cha "trưởng lão" là cha Tuấn (Atlanta, GA) và cha Châu (Orlando, FL) tận tình hướng dẫn!

Riêng chiều thứ năm - giáo xứ nơi cha Việt phục vụ mời Đức Cha và các cha về thăm giáo xứ - dâng lễ cầu nguyện và nhất là cho cha tân Chính Xứ! Và sau đó cùng nhau "tạ ơn Chúa cho của ăn phần xác!"

Cha Bình, SVD - Tổng tuyên Uý Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ - chia sẻ về ao ước có được ngôi nhà cho TNTT tại Hoa Kỳ - các khó khăn trong khi gây quỹ!! Tất cả các cha đều nói "một viên gạch 25 usd - giáo xứ chúng con sẽ kêu gọi - ít nhất mỗi xứ vài trăm viên!!!!! Các cha còn thắc mắc "sao không thấy các trưởng nói gì?" Giúp đâu còn được - huống chi giúp cho con cái mình ngay tại Hoa Kỳ này!!! Các trưởng thấy chưa?? Đừng ngại - các lm xứ luôn quan tâm đến đoàn tntt vì đó chính là tương lai - là sự quyết định cho sự tồn tại của các Giáo Xứ Việt Nam tại Hoa Kỳ!!

Cám ơn Đức Cha - cám ơn nhau - và nhất là cám ơn tất cả anh chị em giáo dân đã và đang cầu nguyện và giúp đỡ Linh Mục chung tôi!

Cũng xin nhắc lại là các Linh Mục Việt Nam Miền Đông Nam Hoa Kỳ cứ mỗi hai năm tổ chức tĩnh tâm cho anh em Linh mục Việt một lần! Dự tính năm 2018 sẽ về New Orleans vì cha Nghiêm - chính xứ Nữ Vương Việt Nam bảo "anh em về đây đi - mình lo cho!"