PHÂN ƯU
Liên Đoàn Công Giáo Việt Namtại Hoa Kỳ
vừa nhận được tin:
Linh Mục Giáo Sư AnthonyTrần Văn Kiệm
Sinh ngày 31 tháng12 năm 1920 tại Phát Diệm, Việt Nam
Thụ Phong Linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1946 tại Phát Diệm
Nghỉ hưu tại Atlanta, Georgia
được Chúa gọi về lúc 5 giờ 14 phút chiều Thứ Năm, ngày 14 tháng 06 năm 2012
tại Emory UniversityHospital, Midtown Atlanta
Hưởng thọ 92 tuổi

Thành kính phân ưu với tang quyến,Gia Đình Linh Tông,
Quý Cha Giáo Phận Phát Diệm, và Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam ở Atlanta
Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồnCha Cố Anthony Trần Văn Kiệm
vào chốn bình an và hạnh phúc muônđời.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Chương trình Cầu Nguyện và An Táng
Viếng xác cầu nguyện: Chiều thứ Bảy ngày 16-6-2012,
lúc 7 giờ tối, Thứ Bảy, 16/6/2012 tại Nhà Quàn Thomas Scroggs,
6362 South Lee Street, Morrow GA 30260
Canh Thức cầu nguyện: Lúc 7 giờ tối, Chúa Nhật, 17/6/2012
tại Nhà Thờ Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam 91 Valley Hill Rd, Riverdale GA 30274
Thánh lễ An Táng:8 giờ 30 sáng Thứ Hai, 18/6/2012 tại Nhà Thờ Đức Mẹ Việt Nam
Linh Cửu được an táng tại NghĩaTrang Sherwood Memorial Park

Xin quý Cha dâng Lễ, và mọi thành phần dân Chúa
trong Liên Đoàn cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố Anthony.

Thành kính,
Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ


Vài nét về cuộc đời Cha Giáo Sư Anthony Trần Văn Kiệm
Linh mục Anthony Trần Văn Kiệm,sinh ngày 31 tháng 12 năm 1920 tại Phát Diệm.
Thụ phong Linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1946 tại Thượng Kiệm, Phát Diệm.
1950 -1955: Du học tại New York, Hoa Kỳ: Cử Nhân Hóa Học tại Iona (1951);
Cao Học Vật Lý tại Fordham (1953).
1955 -1973, Ngài phục vụ Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình, Saigon.
1955 -1956: Dạy học tại Đại Học Khoa Học Saigon.
1956-1973: Giáo Sư Tiểu Chủng Viện Phát Diệm, Phú Nhuận, Saigon.
1973-1975: Chánh Xứ Kim Hải và Lam Sơn, giáo phận Xuân Lộc.
Tháng 5 đến tháng 7-1975: Phục vụ tại Giáo xứ Thánh Tôma More, Rockville Center,Long Island.
Tháng 7 đến tháng 9-1975: Tuyên Úy cho người Việt tỵ nạn Florida
Tháng 9-1975: Chính thức nhập vào Giáo Phận Pensacola – Tallahassee
1975-1980: Phục vụ tại Giáo Xứ Holy Name of Jesus, Neceville, Florida
1980-1982: Chánh Xứ Giáo Xứ Our Lady of Victory, Crestview, Florida
1985-1990: Đi tĩnh dưỡng (sabbatical) tại Seadrift, Texas để dịch Kinh Thánh và soạn sách chữ Hán Nôm
1991-2006 Nghỉ hưu tại Seadrift, Texas. Trong thời gian này, Cha Anthony phụ giúp mục vụ
tại St Patrick’s Mission, và Giáo Xứ Our Lady of the Gulf, Port Lavaca.