Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận Orange xin mời giáo dân tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tổ chức vào lúc 12 giờ trưa Thứ Tư ngày mùng 2 tháng 11 năm 2016 tại Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành (Góc đường Beach và Talbert). Các cha sẽ mặc phẩm phục màu trắng.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận Orange xin mời giáo dân tham dự Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tổ chức vào Chúa Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016 lúc 11 giờ 30 sáng, tức là Chúa Nhật 33 Thường Niên, tại Bren Events Center: 100 Mesa Rd, Irvine, CA 92697. Các cha mặc phẩm phục màu đỏ.

Chương trình kiệu rước và các chương trình khác bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng và thánh lễ là lúc 11:30 sáng.