PHÂN ƯU:
Liên Đòan Công Giáo Việt Nam miền Tây Nam Hoa Kỳ
thành kính phân ưu cùng Cha Trần Văn Kiểm,
Giám đốc Trung tâm Công Giáo Việt Nam GP Orange:
Kế mẫu Bà Cố Trần Văn Toản, nhũ danh Maria Bùi Thị Hiệu
đã được Chúa gọi về nhà Cha trên trời.
Hưởng thọ 72 tuổi.

Thánh Lễ An Táng sáng Thứ Sáu ngày 16 tháng 6 tại Nhà Thờ Nam Thái,
Ngã Ba Ông Tạ, Quân Tân Bình, Sài gòn, Việt Nam.

Liên Đòan Miền Tây Nam Hoa Kỳ
Xin phân ưu và với thánh lễ và những cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa
cầu cho linh hồn Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Thành kính
Đức ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Liên đòan Miền Tây Nam Hoa Kỳ
LM Trần Công Nghị, Phó Chủ tịch Liên Đòan Miền đặc trách Linh mục và Nam Tu sĩ