Lúc 7 giờ 30 tối, thứ Bảy, ngày 07 tháng Tư, năm 2012. Thánh Lễ vọng Phục Sinh và ban phép Thánh Tẩy, Thêm Sức cho 3 Tân Tòng.

Chủ tế Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm quản nhiệm Cộng Đồng cùng đồng tế Lm. GB. Nguyễn Viết Huy Sj phó quản nhiệm.

Có khoảng gần 2,000 tín hữu đến tham dự với lời chúc bình an: HAPPY EASTER

Sau Thánh Lễ mọi người ra sân hóng mát “Cánh Buồn” uống cà phê, trà đàm Mừng Chúa Phục Sinh

Click Xem Hình Nơi Đây
Làm Phép Lửa
Làm Phép Nước
Rửa Tội Tân Tòng Nữ