Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,

Hình ảnh tình yêu giữa Thiên Chúa và nhân loại, hôm nay được Chúa Giêsu sánh ví như Ngài là người chăn chiên và chúng ta là đàn chiên trong đàn chiên của Ngài. Ôi cao đẹp thay, mối tình của Thiên Chúa kết thân với loài người.

Nhưng trong thực tế, đôi lúc vì quá bận tâm với cuộc sống vật chất, chúng ta đã quên dành cho Chúa sự thân mật, tạo dịp cho Chúa đến trong tâm hồn. Chỉ khi nào có Chúa hiện diện thực sự trong cõi lòng thì chúng ta mới nghiệm đủ ý nghĩa của Lời Chúa hôm nay.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:

Thánh Phaolô và Barnaba đến với dân Dothái giáo, rao giảng về Đức Kitô chịu chết và sống lại. Thánh Phaolô đã khám phá ra nơi dân ngoại những ơn đặc biệt mà Chúa đã ban cho họ.

TRƯỚC BÀI II:

Thánh Gioan trình bày cho chúng ta thị kiến: đủ mọi thành phần đông đảo tề tựu trước ngai Chiên Con, là Đức Kitô, tiến về miền đất của nhân sinh, vì họ đã sống trung thành phụng sự Thiên Chúa.

TRƯỚC BÀI PÂ:

Dụ ngôn đàn chiên và chủ chăn nhắc nhở chúng ta là những con chiên thuộc về đàn chiên của Chúa, được dưỡng nuôi, hướng dẫn qua Giáo Hội. Chúng ta được diễm phúc sống trong ân tình của Chúa.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,

Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại thật bao la, chính vì thế mà chúng ta luôn tin tưởng và hằng cầu xin với Ngài. Giờ đây, với niềm tín thác đó, chúng ta dâng lên Ngài những ý nguyện cầu sau đây:

1. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, Đấng Thủ Lãnh Đàn Chiên trần thế, qua những cố gắng trong triều đại Ngài mang lại cho thế giới một nền hòa bình đích thực. đặc biệt qua những chuyến Tông Du Mục Vụ. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Xin cho Các Đấng Chăn Chiên, coi sóc các Giáo Hội địa phương, luôn kiên trì và can đảm. Với ơn Chúa Thánh Thần, Các Ngài sẽ chu toàn bổn phận chăm sóc đàn chiên mà Chúa trao phó trong tay Các Ngài. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Xin cho mỗi thành phần trong cộng đoàn xứ đạo của chúng ta luôn ý thức mình phải đóng góp vào sự cổ võ, nâng đỡ ơn thiên triệu trong giới trẻ. Với ơn Chúa ban, họ sẽ là những tu sĩ, linh mục của Giáo Hội mai ngày. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

4. Xin cho mỗi người tín hữu luôn ý thức mình là thành phần của Đoàn dân Chúa; trong tính thần vâng phục luôn cộng tác với các Chủ Chăn trong khả năng của mình để xây dựng Cộng Đoàn dân Chúa đó đây. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

5. Chúng ta nhớ đến những Hồng Y, Giám Mục, Linh mục, Tu Sĩ, là những vị đã hy sinh săn sóc phần hồn chúng ta nay đã vĩnh viễn yên nghỉ. Xin cho Các Ngài được họp mặt cùng Đấng Chăn Chiên Nhân Lành nơi thiên quốc. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

Linh mục:

Lạy Cha, qua sự chuyển cầu của Thánh Tử Giêsu, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, xin Cha ban cho đàn chiên nhỏ bé của cộng đoàn chúng con, luôn yêu thương và hiệp nhất với Giáo Hội, trong việc nâng đỡ các linh mục coi sóc đàn chiên của Chúa nơi trần gian. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen