BÊN NHAU BIỂN CHIỀUẢnh của Lê Trị

Bên nhau chia xẻ mặn nồng

Ngọt bùi cay đắng theo dòng đời trôi

Bổng trầm từng nốt ru lời

Dấu yêu tiếng hát đầy vơi ân tình …

(Trích thơ của TTL)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền