BÊN NHAU BIỂN CHIỀU
Ảnh của Tấn Đạt
Tình biển đẹp bao nhiêu
Một mối tình chung thủy
Một tình yêu bình dị
Mãi bên nhau trọn đời.
(Trích thơ của Trần Hà)