Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 30 tháng 8, Đức Thánh Cha đã lên án thái độ giả hình của người Pharisêu được tường thuật trong Phúc Âm theo thánh Máccô được đọc trong Chúa Nhật 22 mùa thường niên.

Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. Họ lên tiếng phàn nàn khi thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pharisêu và các kinh sư hỏi Đức Giêsu: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?”

Đức Thánh Cha nói:

"Việc chấp hành giới luật theo nghĩa đen từng câu từng chữ sẽ không có kết quả nếu việc tuân giữ ấy không thay đổi con tim và không được chuyển hóa thành những thái độ cụ thể như mở rộng tân hồn mình để gặp gỡ Thiên Chúa và Lời Ngài trong lời cầu nguyện; tìm kiếm công lý và hòa bình; hỗ trợ người nghèo, người yếu, và những người bị áp bức."

Đức Thánh Cha nói tiếp:

"Chúng ta đều biết, trong các cộng đồng của chúng ta, trong các giáo xứ, trong các khu phố của chúng ta, có biết bao tác hại người ta gây ra cho Giáo Hội, bao nhiêu những tai tiếng gây ra bởi những người tự xưng là người Công Giáo và thường xuyên đi nhà thờ, nhưng sau đó, trong cuộc sống hàng ngày, họ bỏ bê gia đình, nói xấu người khác và làm ra bao nhiêu những chuyện đại loại như thế. Đây là những gì Chúa Giêsu lên án, vì đây là những dấu chỉ phản chứng của niềm tin Kitô. "

"Biên giới giữa thiện và ác không ngang qua bên ngoài chúng ta nhưng bên trong chúng ta," Đức Thánh Cha Phanxicô nói tiếp. "Chúng ta có thể tự hỏi: ‘trái tim của tôi ở đâu?" và Chúa Giêsu trả lời: "Kho báu anh em ở đâu, thì trái tim anh em ở đó."

Vì thế, chúng ta phải tự hỏi mình kho báu của tôi là gì? Có phải là Chúa Giêsu, là giáo lý của Ngài hay không? Nếu đúng là thế chúng ta có một con tim tốt lành.

Hay kho báu của chúng ta là những điều gì khác?

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng nếu trái tim chúng ta chưa yêu mến Chúa Kitô và giáo lý của Ngài, thì con tim chúng ta phải được thanh tẩy và hoán cải.

Nếu không có một trái tim tinh khiết, anh chị em không thể có bàn tay thật sạch và môi miệng biết nói những lời chân thành của tình yêu. Điều này chỉ có nơi những trái tim chân thành và tinh khiết.

Đức Thánh Cha đã kết luận bài huấn đức của ngài trước khi đọc kinh Truyền Tin với lời nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban cho chúng ta một tâm hồn trong sạch, một trái tim xa lánh những thói đạo đức giả để chúng ta có thể sống theo tinh thần của lề luật và để đạt được mục đích thật sự của lề luật, đó là sự trọn hảo của đức ái.