Linh mục Đa Minh Phạm Văn Bảo OP. là người thành lập Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam từ năm ngày 1978 và là cựu Phó xứ Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm từ năm 2009-2012. Nhân dịp lễ Kim Khánh Linh Mục của Cha. Từ linh mục đến giáo dân, cảm tạ hồng ân Chúa ban cho cộng đoàn Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm với 40 năm (1978-2918) được thành lập.

Xem Hình

Năm 75, cảnh ly tan bắt đầu, kẻ trước người sau di tản nhiều hình thức, đến nhiều trại, đảo hay các nước khác nhau; Tại Philipine Cha Bảo đã hiện diện trước đó để đón chào và giúp đỡ cho những người đã sang Philippine tỵ nạn, Cha đã giúp đỡ họ trong cảnh đọa đày của những chuyến vượt biên sau khi mất nước. Một số người sau đó định cư được tại Calgary Alberta , Canada, thấy không có linh mục Việt Nam, họ đã xin Đức Giám Mục O’ Byrme mời Cha Bảo từ Philipine qua đây để vừa phục vụ cho giáo xứ người bản xứ và thành lập cộng đoàn giáo dân Công Giáo Việt Nam; Được biết ít nhất có Ba người Cha cho biết đã ra đón Cha tại phi trường đó là giáo sư kinh tế học Ninh Tú, Anh Nguyễn Xuân Thạch và bà Nguyễn Thị Nhường và ngày 14 Tháng 11 năm 1978 đã có Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam do Cha gầy dựng.

Chỉ 3 năm sau, năm 1981 Cha đã bàn giao Cộng đoàn cho Cha Cố Giuse Nguyễn Công Lý; và cũng từ đó cộng đoàn đã được Đức Giám Mục nâng lên thành giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm và phát triển qua các cha tiền nhiệm để có được ngày hôm nay.

Khi rời cộng đoàn, Cha tiếp tục là chánh xứ nhà thờ St. Anne, Corpus Christi, Ascemsion, St. Francis, Holy Trinity và các giáo xứ người Canada.

Vào thời điểm của những năm 2009-2012 với số tuổi của Cha đã lớn, nhưng khi được bài sai của Cha Bề Trên Phụ Tình, cha đã vâng lời về phục vụ giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm một lần nữa trong trách nhiệm Cha Phó Xứ ; Rồi phó xứ Thánh Giuse tại Vanvcouver, nay là Bề Trên Tu Viện Đa Minh tại Calgary.

Với lòng đạo đức, tính tình hiền hòa, khiêm nhường và giản dị của Cha, từ các linh mục thuộc địa phận đến anh em trong dòng; Từ giáo dân người bản xứ đến mọi thành phần đồng bào trong cộng đồng người Việt nhất là người Công Giáo luôn luôn yêu thương và nhắc đến tên Cha hoặc bất cứ khi nào có những sự việc từ tang, chay, cưới, hỏi, đều nghĩ đến và mời Cha tham dự. Không thể kể hết được những ân tình Cha đã dành cho Giáo Xứ. Nay nhân kỷ niệm 50 năm trong đời linh mục. Giáo Xứ chỉ nói lên hai chữ cảm tạ ơn Chúa và tri ân Cha, luôn cầu nguyện cho quý Cha tiền nhiệm và nhất là Cha, vị linh mục gương mẫu và quảng đại. Cha được mạnh khỏe và hòa đồng với mọi người trong tuổi già được mọi người thương yêu quý mến.

Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary AB, Canada