Cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền – Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân 45 Năm Linh Mục

Sáng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa 18 / 6 / 2017, tại Nhà nguyện Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang – Việt Nam, Cộng đoàn Tín hữu La Vang và nhiều Đoàn hành hương từ khắp 3 Miền Đất nước, cùng hiệp dâng Thánh lễ Mừng 45 năm Hồng Ân Linh Mục của Cha Quản nhiệm Trung tâm Thánh Mẫu La Vang – Giacôbê Lê Sĩ Hiền.

Xem Hình

Cha Quản nhiệm được Đức Tổng Giám mục Philipphe Nguyễn Kim Điền trao tác vụ Linh mục vào ngày 18 / 6 / 1972. Sau đó , Cha giúp Mục vụ 8 tháng cho các Tín hữu từ Thanh Hương đến Thụy An;

1973 đến 1975 : Giám Thị Trường Thiên Hữu- Huế;

1975 đến 2001 : Quản xứ hà Úc, đây là giai đoạn khó khăn nhất về kinh tế và các sinh hoạt Tôn giáo , cách riêng là Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam . 15 năm đầu ( 1975-1990) , hơn 30 % Giáo dân (khoảng 1500 người) Giáo xứ di dân đi kinh tế mới , vào miền nam hoặc ra Nước ngoài sinh sống ….. từ 1990 đến 2001 , chính sách kinh tế và Tôn Giáo có phần thoáng hơn, Cha đã xây dựng lại Giáo xứ Hà Úc rất nhiều công trình như : tháp chuông, trùng tu Thánh đường, đài Đức Mẹ , đài Thánh Giuse, Đàng Thánh Giá…. Cha tái lập lại các Đoàn thể Công Giáo tiến hành, hỗ trợ nâng đỡ đời sống Đức tin của Người tín hữu.

2001 đến 2006 : Quản xứ Nước Ngọt – Giáo phận Huế

2006 đến nay : Quản nhiệm Trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Công cuộc tái thiết Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, bộ mặt và cơ sở hạ tầng La Vang thay đổi đẹp hẳn mỗi ngày, một phần lớn có công sức , tâm trí và lời cầu nguyện của Cha Giacôbê rất nhiều.

Cuối Thánh lễ, Vị Đại diện cộng đoàn La Vang có lời chúc mừng và tri ân Cha trong suốt thời gian qua. Những bó hoa gói ghém đầy tình yêu mến của Đoàn con thảo dâng lên Cha.

Đáp từ , Cha nhẹ nhàng khiêm tốn cám ơn cộng đoàn , xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Ngài, Ngài chỉ vào vòng hoa mừng 45 năm Linh mục mà nói rằng : “ không chỉ hoa hồng trắng thôi đâu, còn cả hoa tím… và Thánh Giá trên đó nữa…. bao hy sinh khó khăn, thử thách , Thánh Giá mà Ngài phải vác trong Chặng đường 45 năm Linh mục.

Xin Thiên Chúa ban muôn ơn hồn xác cho Cha, để Cha là Mục tử nhân lành, là hiện thân của Đức Ki-tô, chăm lo ban phát cách trung tín các Bí tích và mầu nhiệm của Thiên Chúa cho Loài người.

Xin Chúc mừng Cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền 45 năm lãnh nhận tác vụ Linh Mục .

Chúng con xin chúc mừng !

Toma Trương Văn Ân