LONDON (CNA) - Tòa Thánh đã công nhận phép lạ cần thiết để có thể tiến hành phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman, nhà thần học Anh thế kỷ 19, người đã bỏ Giáo hội Anh giáo để gia nhập Giáo hội Công giáo La Mã.

Bộ Phong Thánh chính thức nhìn nhận ông Jack Sullivan, một phó tế vĩnh viễn thuộc Tổng Giáo Phận Boston (Hoa Kỳ), đã được khỏi bệnh do sự cầu bầu của ĐHY Newman. Sullivan năm nay 70 tuổi, làm mục vụ giáo xứ và cho các tù nhân, đã mắc phải “bệnh đau cột sống vô cùng hiểm nghèo”.

Nói với The Times Online, Sullivan cho biết ông đã bắt đầu cầu xin ĐHY Newman sau khi Bộ Phong thánh khuyến khích việc cầu với ngài.

Sullivan nói: "Nếu không có sự cầu bầu của ĐHY Newman, chắc hẳn là tôi sẽ không thể nào hoàn thành những rèn luyện cần thiết để được phong phó tế của TGP Boston. Tôi cũng không thể tiếp tục trong nghề tôi đã chọn là làm thẩm phán để giúp đỡ gia đình."

Sullivan nói ông đã có những kinh nghiệm về "những trải nghiệm vô cùng sâu sắc về thực tại tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là trong những giây phút khó khăn và đau khổ cùng tận." Ông nói tiếp: "Tôi đã phát triển được một mối quan hệ đích thực với ĐHY Newman trong kinh nguyện mỗi ngày, và tôi cũng luôn cố gắng chuyển tiếp những quà tặng huyền diệu mà tôi đã nhận được cho những người tôi gặp."

Người phát ngôn Dòng do ĐHY Newman thiết lập cho biết: Bộ Phong Thánh đã chỉ định 5 bác sỹ vào Ủy ban Y khoa, và hồi tháng 04-2009, họ đã đồng loạt bỏ phiếu nhìn nhận việc ông Sullivan khỏi bệnh là không thể giải thích được về mặt y học.

Giờ đây Bộ Phong Thánh đang chuẩn bị hồ sơ đầy đủ về cuộc đời của ĐHY Newman để trình lên Đức Thánh Cha, và chỉ duy mình ĐTC mới có thể ký sắc lệnh nhìn nhận phép lạ do ĐHY Newman cách rộng rãi.

Một khi được phong chân phước, phải có thêm một phép lạ nữa để có thể phong thánh cho ĐHY Newman. Lúc này chưa rõ rằng liệu nghi lễ phong chân phước cho ĐHY Newman sẽ được cử hành tại Rome hay tại Vương cung Thánh đường Wesminter ở Luân Đôn, Anh quốc.