VATICAN (13.05.2008) - Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về Lời Chúa sẽ khám phá lòng nhân hậu của Thiên Chúa tỏ lộ trong Kinh Thánh. Đó là khẳng định của TGM Nikola Eterović, tổng thư ký của Thượng Hội Đồng khi giới thiệu tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) cho việc nghiên cứu và học hỏi. Tài liệu Instrumentum Laboris bao gồm ba phần chính: trước hết giới thiệu Mầu Nhiệm Thiên Chúa được thông truyền cho con người; thứ đến Lời Chúa trong đời sống của Giáo Hội; và sau cùng, Lời Chúa trong sứ mệnh của Giáo Hội.

Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XII về Lời Chúa sẽ diễn ra ở Vatican từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008 về chủ đề: "Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội". Tài liệu làm việc đặt nền tảng trên những giải pháp cho các định hướng mà ban thư ký của các hội đồng giám mục, của giáo hội đông phương, của các dòng tu và tu hội đời và các thánh bộ của Toà Thánh; cộng với những đóng góp to lớn đến từ các giáo xứ, các phong trào và các tổ chức bác ái.

Dựa trên những điều đó, TGM Nikola Eterović cho rằng Thượng Hội Đồng sẽ làm "trổ sinh lòng yêu mến Lời Chúa, là lời sống động, hữu hiệu và đi vào lòng người" và sẽ "khám phá lòng nhân hậu vô bờ bến của Thiên Chúa được tỏ lộ cho con người như một người bạn, đồng hành và kêu mời con người vào trong tương quan mật thiết với Ngài".

"Nhờ Lời Chúa, con người kín múc nguồn sức mạnh trong sự hiệp thông với giáo hội, thắp lên ơn cứu độ phổ quát, năng động trong sứ mệnh, thúc đẩy đời sống bác ái và góp phần thăng tiến xã hội". Hơn nữa, mục đích của Thượng Hội Đồng nhấn mạnh đến chiều kích mục vụ và truyền giáo, chính vì thế "Thượng Hội Đồng sẽ thúc đẩy lòng yêu mến Lời Chúa, qua việc suy gẫm, để nhờ đó các tín hữu tiếp cận Lời Chúa cách hữu hiệu. Trung tâm điểm sẽ là tái khám phá sự liên kết giữa Lời Chúa và phụng vụ, cách đặc biệt trong Thánh Lễ".

Kinh Thánh được dịch ra trên 2454 ngôn ngữ khác nhau, trong khi trên thế giới có tất cả khoảng 6.700. Kinh Thánh là sách được dịch nhiều nhất và phổ biến rộng rãi khắp thế giới, nhưng tiếc thay số lượng người đọc thì không nhiều. Điển hình ở Italia, theo thống kê của Gfk-Eurisko, chỉ 38% người dân đọc một đoạn Kinh Thánh trong vòng 12 tháng trở lại đây, trong đó 27 % là người lớn. Phần lớn người dân, 50%, cho rằng Kinh Thánh cũng rất khó hiểu. Chính vì vậy, các tín hữu cần sự hướng dẫn khôn ngoan của giáo hội và các cộng đoàn tín hữu. Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về Lời Chúa sẽ quãng diển sự thống nhất giữa Lời Chúa và Thánh Thể, cũng như giữa phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể.