2/11/07 – Ủy Ban Quốc Tế Về Phụng Vụ Khối Anh Ngữ cho biết bản thảo Sách Lễ Roma dịch từ tiếng Latin sang tiếng Anh đã hoàn tất.

Ủy Ban đã công bố bản thảo vào ngày 1 tháng 11 và sẽ đệ trình bản thảo cho các Hội đồng Giám Mục của các xứ nói tiếng Anh duyệt xét. Đức Giám Mục Roche của Anh Quốc cho biết Uỷ Ban đưa ra các chú giải về các sửa đổi và hy vọng ấn bản chính thức sẽ được hoàn tất vào năm 2008.

Uỷ Ban cũng cho biết bản dịch này dịch theo sách lễ Roma ấn bản năm 2002 và tiến trình dịch sang Anh Ngữ cũng gặp nhiều tranh luận phức tạp vì ngôn ngữ phụng vụ. Do vậy, Tòa Thánh Vatican đã thiết lập một uỷ ban làm việc chung với Uỷ Ban Phiên Dịch trong tư cách cố vấn

Trong bản thảo sách Lễ Roma mới có một số những thay đổi đáng chú ý như sau:

- Trong kinh Tin Kính, khởi đầu với chữ “Tôi Tin” (I Believe) thay vì “Chúng Tôi Tin” (We Believe). Chính xác trong ấn bản Latin là “Credo” (Tôi Tin”)

- Khi Linh Mục nói với Cộng Đoàn “Chúa Ở Cùng Anh Chị Em” (The Lord be with you) thì câu đáp mới sẽ là “Và Ở Cùng Tâm Linh Của Cha (And with your spirit), thay vì “And Be with You” (Và Ở Cùng Cha). Bản tiếng Latin là " Et cum spiritu tuo. "

- Các từ ngữ có thể hiểu ý nghĩa bao gồm cả đàn ông lẫn đàn bà cũng đều phải tránh để đến khi dùng đại danh từ thì đại danh từ đó phải là “giống đực” (masculine như He, Him). Nhất là trường hợp chỉ Chúa Giêsu hay Thiên Chúa (Jesus or God).

Bản thảo được gửi tới Tòa Thánh Vatican và 11 Hội Đồng Giám Mục trong các nước dùng tiếng Anh để xin ý kiến và sửa đổi. 11 Hội Đồng Giám Mục thuộc các quốc gia: Australia, Canada, Anh và xứ Wales, Ấn Độ, Ireland, Tân Tây Lan, Pakistan, Phi Luật Tân, Scotland, Nam Phi và Hoa Kỳ.