Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI sẽ tham dự vào ngày Chống Nghèo Đói Trên Thế Giới lần thứ 20. Sáng kiến tổ chức ngày Chống Nghèo Đói Trên Thế Giới đã do cha Joseph Wresinski (1917-1988), linh mục Ba Lan, khởi xướng vào năm 1987 để vạch trần bộ mặt bất công và vô luân của một thế giới trong đó “kẻ ăn không hết, người lần không ra”.

Khẩu hiệu của cha Wresinski là: “Ở những nơi nào mà những người nam nữ phải chịu sống trong nghèo đói, ở đó nhân quyền đang bị chà đạp. Cùng nhau hợp lại để bảo đảm những quyền này được tôn trọng là nghĩa vụ thiêng liêng của chúng ta”.

Năm 1992, Liên Hiệp Quốc đã công nhận sáng kiến này và chọn ngày 17 tháng 10 hàng năm là ngày Quốc Tế Chống Nghèo Đói. Tại Rôma, Tòa Thánh đã tổ chức nhiều hội nghị để lan truyền thông điệp của cha Wresinski.

Trong ngày thứ Tư 17/10, là ngày triều yết chung hàng tuần, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI sẽ có một bài nói chuyện về sáng kiến của cha Wresinski và tình trạng nghèo đói trên thế giới hiện nay.

Một buổi lễ chính thức sẽ được tổ chức tại đền thờ Thánh Gioan Latêranô. Trước đó, ngày Chúa Nhật 14/10, Đức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, thư ký Bộ Quan Hệ Các Nước sẽ cử hành thánh lễ với ý chỉ này.

Để bày tỏ tình liên đới và ủng hộ sáng kiến của cha Wresinski, quý cha và anh chị em có thể ký tên vào Tuyên Bố Chống Nghèo Đói Trên Thế Giới. Xin nhấn vào đây: http://www.oct17.org/Charter-of-the-World-Day-to.html