QUÊ NGHÈO
Ảnh của Tấn Đạt

Trần gian bể khổ rõ ràng
Mưa nhiều lũ lụt tràn lan ba miền
Nắng thì trời nóng như điên
Hoả hoạn lan tỏa triền miên mỗi ngày
Đau lòng trước cảnh thiên tai
(Trích Thơ của Nguyễn Ký)