SACRAMENTO, Calif. (VB) -- Nếu bạn đang laí xe tại tiểu bang California, xin chú ý: chỉ hơn một tuần nữa, tiểu bang sẽ áp dụng một số quy định mới về tiền phạt đối với những người lái xe phạm luật.

Sau đây là các luật mới về tiền phạt hiệu lực kể từ ngày 1-7-2007:

- Trong khi laí xe, dùng tay sử dụng điện thoại di động sẽ bị phạt 285$ (nghĩa là, bạn có thể dùng điện thoại qua dây nối vào tai, nhưng hai tay không có quyền cầm phone).

- Cấm dùng điện thoại, dù không dùng tay, trong khu đang sửa đường, phạt gấp đôi kể từ 1-7-2007.

- Sử dụng sai làn đường carpool (theo luật phaỉ trên 2 người), lần đầu bị phạt 1,068.50$. Lần thứ nhì, phạt gấp đôi, lần thứ 3 bị gấp 3, lần thứ 4 bị treo bằng lái.

- Đổi làn đường sai luật, 380$. Đừng cán qua đường kẻ không ngắt quãng, hay đổi làn ở ngã tư.

- Cản trở giao lộ (như ngã tư...), 485$.

- Lái xe bằng cách tỳ vai, 450$.

- Người ngồi trong xe trên 18 tuổi không mang dây an toàn - cả người lái và người hành khách đều bị phạt.

- Chỉ cho chạy quá tốc độ quy định có 3 miles (dặm) thôi.

- Say rượu lái xe sẽ vào tù. Và lỗi này sẽ ghi vào hồ sơ lái xe tới 10 năm.

Tất cả quy định trên áp dụng từ ngày 1-7-2007. Và đó là những mức độ phạt nặng nhất trứơc giờ tại California.

(Việt Báo, ngày 21/6/2007)