Kinh Mân Côi: Số Cell Phone của Bạn

Có thể nói được rằng trong thời đại tinh học hiện nay, vấn đề truyền thông là phương tiện quảng bá những tin tức, những sản phẫm nhanh chóng và hữu hiệu nhất, như các kênh truyền hình, truyền thanh, báo chí, hệ thống vi tính toàn cầu, và nhất là qua hệ thống điện thoại di động cầm tay, người ta có thể nói chuyện, chụp hình, quay phim, gởi điện thư cho nhau bất cứ nơi nào và vào thời gian nào.

Do những phương tiên lợi ích nêu trên, trong tháng Mười này, tháng Mân Côi, tôi mời bạn cài Kinh Mân Côi vào cell phone của bạn rồi gởi đi cho bạn bè, người thân, từ nay ai hỏi số phone của bạn, bạn trả lời 10 số: “KINH MÂN CÔI”

Vâng ! hơn bao giờ hết, trong thời điểm này, mỗi người chúng ta hãy cùng nhau truyền bá Mệnh Lệnh Fatima: Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống và siêng năng lần hạt Mân Côi.

Thế giới năm 1917 là một thế giới đang tự huỷ vì chiến tranh, tại Âu Châu, nước Áo va Hunggari tuyên chiên với Secvia, Đức tuyên chiên với Nga va Pháp, Anh va Hoa Ký cũng nhảy vào vòng chiên để ngăn chặn sự bành trướng của Đức, Giáo Hội công giáo thời bấy giờ hết sức băng khoăn trong vai trò lãnh đạo tinh thần và cổ võ Hoà Bình của mình. Đức Thánh Cha Bênêđictô XV nhiều lần kêu gọi các nước lâm chiến giải hòa, chấm dứt cuộc chiến, nhưng những lời kêu gọi của Ngài đã không đem lại kết qủa nào. Sau cùng Đức Thánh Cha đã kêu gọi thế giới hãy cấu xin Đức Mẹ Maria can thiệp vì Đức Mẹ có nhiều quyền năng và phép tắc. Và cũng trong năm 1917 này Đức Mẹ đã tuyển chọn 3 trẻ ở Fatima đó là Lucia, Jacintô và Phanxicô để trao ban cho thế giới 3 mệnh lệnh: Cải thiện đời sống, Tôn sùng Mẫu Tâm và siêng năng lần hạt Mân Côi.

Năm 2008 thế giới cũng có nhiều tai ương, bão lụt, chiến tranh, khủng bố và bách hại, nhất là sự khủng hoảng về kinh tế và tài chánh như hiện nay trên toàn thế giới, đặc biệt tại Việt Nam, sự bất công và đàn áp của chính quyền cọng sản đối với người dân cũng như đối với các nhà đấu tranh chính trị và các lãnh đạo các tôn giáo, chúng ta cần phải chú tâm thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ, để cùng cọng tác với Mẹ trong công cuôc xây dựng Hoà Bình cho bản thân, cho gia đình, cho tổ quốc và cho toàn thể nhân loại

Đức Mẹ đã hứa ban 15 ơn lành cho những ai siêng năng đọc Kinh Mân Côi như sau:

1- Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách đọc kinh Mân Côi sẽ được những ơn cao cả
2- Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân, cho những ai đọc kinh Mân Côi
3- Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp chống lại hỏa ngục, kinh mân Côi tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi
4- Kinh mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở, kéo nhiều tình thương của Chúa xuống trên các linh hồn
5- Linh hồn đến với Mẹ bằng kinh Mân Cội sẽ không hư mất
6- Những ai đọc kinh Mân Côi sốt sáng và áp dụng những mầu nhiệm của kinh Mân Côi vào đời sống mình sẽ không sợ rủi ro,Chúa sẽ nhân từ với họ và họ sẽ không phải chết bất tử
7- Những ai thực sự tôn sung mầu nhiệm mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ chết
8- Những ai trung thành lần hạt Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết, sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn, cùng với đầy dẫy những ân huệ của Ngài
9- Mẹ sẽ cứu khỏi luyện tội những ai tôn sùng pháp lần hạt Mân Côi
10- Những con cái trung thành của phép làn hạt Mân Côi, sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời
11- Nhờ lần hạt Mân Côi, các con sẽ được hết những gì mình xin
12- Những ai truyền bá Kinh mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ trong lúc gian truân khốn khó
13- Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền bá phép lần hạt Mân Côi là họ sẽ được cả Triều đình Thiên Quốc cầu bàu cho khi sống và trong giờ lâm tử
14- Những ai đọc kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và là anh em với Con Một Mẹ là Chúa Giêsu Kitô
15- Tôn sùng phép lần hạt Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi.

Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi
Ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca
Tung hô danh Mẹ, Mẹ Maria.

Xin dâng lên Mẹ cành hoa tươi xinh
Dịu dàng tiếng hát, tỏa ngát hương hoa
Xin dâng lên Mẹ, Mẹ hãy thương tình.