TÌNH YÊU THẬP GIÁBiểu tượng có ý nghĩa và giá trị thâm sâu nhất trong cuộc đời Kitô hữu là Thập giá Đức Kitô. Nếu chỉ là cây thập giá thôi thì chẳng có nghĩa lý gì, nhưng điều quan trọng trên Thập giá đó là một con người đang sống, đang bị hành hạ tả tơi, đang hấp hối, đang đau thương khốn cùng... Những nỗi đau thương khốn khổ tệ hại nhất của nhân loại chúng ta đang đổ xuống tất cả trên con người đó.

Thập giá là tiếng nói hùng hồn nhất của sự thiện và sự ác, của đau khổ và vinh quang, của yêu thương và hận thù, của hư vô và chân lý, của vô thường và vĩnh cửu.

Như vậy, Thập giá không phải chỉ là biểu tượng mà còn là một thực tại sống động của Thiên Chúa và con người. Sức mạnh cứu độ và sự sống mới của con người là ở nơi Thập giá Đức Kitô. Thập giá hằng ngày của chúng ta phải được thanh tẩy và hòa nhập làm một với Thập Giá Đức Kitô. Nếu không, đau khổ của chúng ta sẽ là một vô vọng.

Những đau thương nơi chị em của chúng ta và của bản thân chúng ta chỉ phác họa phần nào khuôn mặt con người Giêsu : Một con người đã múc cạn đau thương đến nỗi "không còn hình tượng người ta nữa."

Nói như thế không phải để diễn tả sự bi thương để kêu gọi một tình cảm, nhưng là nói lên tình yêu sâu thẳm của Đức Kitô. Điều này phải trở nên cảm nghiệm riêng của mỗi người về tình yêu Thập Giá. Thiếu tình yêu này thì Thập Giá quả là hình phạt của Thiên Chúa, và con người sẽ không có lối thoát.

Nhìn ngắm Đức Kitô trên Thập Giá để ta hiểu được Thập Giá trong cuộc đời mình :

  • Cũng là một Thập Giá đấy thôi, nhưng có còn là tâm tình của Đức Kitô ?
  • Cũng là Đức Kitô đấy thôi, nhưng có còn là Thập Giá của Ngài ?
  • Ai cũng mang thập giá trong cuộc đời mình, nhưng có phải là Thập Giá Đức Kitô ? Thập Giá của tình yêu? Của Ý Cha?
Chỉ có ai say mê Đức Kitô mới hiểu được thập giá trong đời mình, và chỉ có ai dám từ bỏ mình mới có thể say mê Đức Kitô. Điều này làm nên một sự thu hút mãnh liệt trong tương quan tình yêu. Người ta không chỉ hiến thân vì tình yêu nhưng chính vì tình yêu kêu gọi sự hiến thân. Vì TÌNH YÊU LÀ CƠN MÊ CỦA TRÁI TIM, để trong sự hiến thân TRÁI TIM ĐI VÀO CƠN MÊ CỦA TÌNH YÊU.

KHÔNG AI YÊU MẾN ĐỨC KITÔ MÀ LẠI KHÔNG YÊU THẬP GIÁ CUỘC ĐỜI MÌNH.