Đức Thánh Cha thúc giục nghiên cứu luật lệ sinh sản tự nhiên

ROME (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI thực hiện một cuộc viếng thăm đến trường Đại Học đã tiên phong giúp thành lập ra những phương pháp về sinh sản tự nhiên, và khuyến khích nên có nhiều cuộc nghiên cứu khoa học trong lãnh vực này.

Trong bài diễn văn ngày hôm qua với các sinh viên và giáo sư của trường Đại Học Công Giáo Thánh Tâm, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng năm (5) năm về trước trường Đại Học này đã trao tặng một món quà cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi công bố thành lập ra Học Viện Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Tế Phaolô Đệ Lục về Sinh Sản Con Người và Trách Nhiệm Tạo Ra Sự Sinh Sản Cho Những Người Hiếm Muộn.

Học Viện này được thành lập vào tháng 6 năm 2001, chuyên nghiên cứu về quy luật sinh sản tự nhiên của con người cũng như các phương pháp khắc phục sự hiếm muộn tự nhiên. Đức Thánh Cha mô tả những mục đích của Học Viện này "như là một ví dụ có tính thuyết phục, điển hình trong việc tổng hợp giữa sự thật và tình yêu, vốn cũng là trọng tâm của nền văn hóa Công Giáo."

Đức Thánh Cha nói, khi cuộc nghiên cứu được thực hiện theo ý hướng này, thì những nhà nghiên cứu "được tiền định để làm sáng sanh Thiên Chúa, cũng như cổ võ về chiều kích tâm linh và vật chất của nhân loại."