TÍNH SỔ ĐỜI LỜI LỖ

Chúa Nhật tuần này đã là tuần thứ 33 thường niên, tuần áp chót của năm phụng vụ. Trong thời gian cuối của năm phụng vụ, Giáo hội muốn hướng chúng ta chuẩn bị cho ngày cuối cuộc đời – ngày giã từ trần thế ra đi gặp Chúa để tính sổ đời lời lỗ ra sao qua việc đã sử dụng những ơn Chúa ban như thế nào.

1. Chúa ban ơn. Phúc Âm kể dụ ngôn Thiên Chúa như ông chủ giao cho đầy tớ các nén bạc như những ơn ban quý giá cho nhân loại. Có ai đã được Chúa thả từ trời xuống cho mấy thỏi vàng bạc chưa? Chúa cho chúng ta những thứ còn quý hơn vàng bạc nhiều, vàng bạc không mua được, đó là sức khỏe, trí khôn, tự do, tình yêu, đức tin, tài năng, khả năng, năng lực, năng khiếu… Chúa còn ban tặng cho con người nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú. Chúa muốn chúng ta phải sinh lời.

2. Con sinh lời. Có những đầy tớ chịu khó làm ăn sinh lời những nén bạc chủ trao, nhưng cũng có những đầy tớ lười biếng không làm nên không sinh lời. Thực tế cuộc sống cho thấy trong làm ăn thì lời lãi khiến người ta quên hết những mệt mỏi, lời lãi làm cho người ta vất vả mà vui vẻ. Và vui hơn nữa khi dụ ngôn kể những người sinh lời được vào hưởng niềm vui với chủ. Ngược lại làm ăn mà bị lỗ thì khiến người ta buồn bã, mệt mỏi, phờ phạc. Dụ ngôn kể người đầy tớ lười bị chủ đánh giá là vô dụng, xấu xa. Vì thế lười biếng là tội nặng đến nỗi khiến tên đầy tớ bị quăng ra ngoài.

Dụ ngôn cho thấy khi con người giã từ trần thế sẽ phải chịu phán xét về sự tham gia của mình: Ai nhiệt tình tham gia vào việc sinh lời những ơn Chúa ban thì sẽ được Chúa khen ngợi và ban thưởng niềm vui hưởng phúc cùng Chúa. Ai lười biếng không tham gia sinh lời những ơn Chúa ban thì sẽ bị Chúa kết án phải rời xa Chúa trong tối tăm đau khổ. Lười bị lỗ cả đời người. Amen.