Hình ảnh khả năng được ban cho

Trong lịch sử đời sống nhân loại vào mọi không gian thời gian xưa nay luôn luôn có những công việc kho tàng tốt đẹp to nhỏ ích lợi cho đời sống do con người đã thực thi để lại trong mọi lãnh vực đạo tôn giáo cũng như xã hội.

Như vậy phải chăng chỉ có những người có trí khôn trổi vượt mới làm được như thế?

Không hẳn là như thế. Vì con người ai cũng có những khả năng suy nghĩ, khả năng phát triển thực hiện những điều suy nghĩ ra, cùng học hỏi thêm được, hay được tin tưởng trao phó cho.

Khả năng tiềm tàng trong mỗi người, cùng mỗi người có khả năng khác nhau. Và khả năng vẫn luôn trong đời sống phải trau dồi học hỏi cho tinh xảo trong sáng thêm.

Khả năng càng trải qua nhiều thách đố khó khăn phải vận dụng thi hành, càng trở nên bén nhậy giầu có kinh nghiệm thêm ra. Chả thế mà dân gian có ngạn ngữ khôn ngoan: Lửa thử vàng, gian nan thử đức!

Một em bé từ khi cắp sách đi học sống chung với bạn bè chung quanh cùng trang lứa có cơ hội được học hỏi thêm nhiều. Khả năng suy nghĩ tiềm tàng nơi em dần được đánh thức bung mở ra. Và cứ như thế em không chỉ lớn lên về thân xác hình thể, mà còn cả tâm trí khả năng tinh thần đang tiềm tàng nơi em nữa.

Một người kể về khả năng của bạn mình ngày xưa lúc còn đi học ở những lớp trung học, người bạn đó không có thành tích gì khác thường nổi bật trong nấc thang điểm học hành. Có thể nói người bạn đó trong lớp học được xếp vào thứ lớp hạng từ trung bình trở xuống thôi. Nhưng sau này lớn lên lại trở thành người có tài hùng biện diễn thuyết nổi tiếng hấp dẫn người khác.

Và cho rằng khả năng tiềm tàng của người bạn đó phát triển trễ không như nơi những người khác, cùng xác tín rằng mỗi người được Thiên Chúa ban cho khả năng tinh thần cho mỗi chặng đời sống của họ.

Trong đời sống có nhiều người ngày còn trẻ không lộ ra điều gì trổi vượt khác thường. Nhưng vào giai đoạn trễ trong đời sống bỗng dưng họ tỏ ra người có bản lĩnh khả năng vượt trội làm được những việc to lớn, nổi bật khiến mọi người nể phục.

Vì thế, trong đời sống xã hội từ xưa nay mới có những người đem khả năng tài giỏi ra làm được những việc hữu ích, cùng đưa đời sống phát triển đi lên.

Mỗi người đều được Thiên Chúa tạo dựng ban cho thân xác hình hài sự sống cùng khả năng tiềm ẩn trong tâm trí tinh thần. Những khả năng đó giúp cho đời sống được phát huy triển nở cho bản thân, cùng cho nhân quần xã hội.

Khả năng được ban cho tùy theo mỗi người. Và khả năng được ban cho ai, thì người đó cũng phải có trách nhiệm với khả năng mình có. Như lời Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn nén bạc:

„Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác“. (Mt 25,14-15,19-20).

Trong dân gian có suy nghĩ khôn ngoan diễn tả tràn đầy tin tưởng và khích lệ: Không ai không có gì. Và cũng không ai có tất cả!