KHI NÀO, NƠI NÀO & THẾ NÀO?
“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông!”

Mỗi khi người Anh muốn tìm hiểu một sự việc quan trọng nào đó, họ thường đặt ba câu hỏi: “When, Where & How?”; “Khi nào, Nơi nào & Thế nào?”.

Kính thưa Anh Chị em,
Thật thú vị, trong Tin Mừng hôm nay, các biệt phái mới chỉ hỏi Chúa Giêsu “Khi nào Triều Đại Thiên Chúa đến?”. Không chỉ trả lời nó đến “Khi nào”, nhưng Ngài còn cho họ biết nó sẽ đến “Nơi nào” và đến “Thế nào!”.

“Khi nào?”. Vì quan niệm không đúng về Triều Đại Thiên Chúa, các biệt phái trông chờ một Messia ‘thế tục’, vốn sẽ đánh đổ ngoại bang và khôi phục chủ quyền Israel. Đang khi Vương Quyền của Chúa Kitô thì quan tâm đến linh hồn và cuộc chiến bên trong của nó; cuộc chiến giữa thiện và ác, trời và đất, Thiên Chúa và thế gian. Vì ngộ nhận, họ từ chối Ngài. Ấy thế, hai ngàn năm sau, cả chúng ta, cũng có thể mắc phải sai lầm của các biệt phái! Một đức tin èo uột khiến chúng ta không nhận ra Triều Đại Thiên Chúa trong Chúa Kitô mãi cho đến khi chúng ta chấp nhận Ngài là Vua linh hồn mình; cho phép Ngài làm chủ và sắp đặt cuộc sống mình. Chỉ lúc ấy, Triều Đại Ngài mới ngự trị. “Khi nào?” chính là lúc này, thời điểm để tôi gặp Chúa Kitô, để Ngài là Vua của linh hồn tôi!

“Nơi nào?”. Không chỉ các biệt phái, các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phải vật lộn để hiểu ngọn nguồn của Triều Đại Ngài. Nó ở đâu? Họ tìm biết “Ngày của Con Người”; đúng hơn, tìm biết Triều Đại Kitô Giêsu, Thầy họ, Đấng sẽ thu tóm mọi quyền lực thế gian, thống trị thế giới, nơi mà Giacôbê và Gioan ước được một chỗ bên hữu, bên tả. Đang khi Chúa Kitô đến, trước hết, để ngự trị trong lòng mỗi người, trong lòng họ, kể cả những người rốt hèn nhất, “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông!”.

“Thế nào?”. Nếu Triều Đại Thiên Chúa ở đây, giờ này, trong lòng chúng ta, thế thì làm sao để chúng ta có thể hoàn toàn thuộc về Vương Quốc Ngài? Ngài cho biết, hãy vào đó theo phong cách của Vua Kitô! Ngài đã vào đó qua cánh cửa khổ đau và thập giá, “Phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ”. Cũng bằng cách này, qua cánh cửa khổ đau và thập giá, bạn và tôi làm cho Triều Đại Kitô trở nên những gì là của mình ngày càng hơn; và cuối cùng, chính Triều Đại và Đức Vua sẽ tỏ mình uy linh cho chúng ta như “ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia”.

Anh Chị em,
“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông!”. Ai trong chúng ta cũng có một đất nước, một quê hương. Tuy khác nhau về địa lý, bạn và tôi có cùng một nguồn cội trong ‘bản đồ’ Nước Trời; đúng hơn, trong cung lòng Chúa Cha. Chỉ cần chúng ta nhận thức mình là công dân của Nước ấy bằng cách cho phép Chúa Kitô chiếm chỗ nhất trong cuộc sống. Ngài sẽ tỏ mình cho chúng ta và qua chúng ta, cho người khác. Quốc tịch của chúng ta là Nước Trời, hiến pháp của chúng ta là Bát Phúc, đó là hiến chương của một Vương Quốc “Phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu” như bài đọc Khôn Ngoan nói đến. Bởi lẽ, chúng ta tin “Lời Ngài bền vững đến muôn đời!” như lời Thánh Vịnh đáp ca tuyên xưng.

Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, ước gì Triều Đại Chúa là ‘chính Chúa’, trở nên cuộc sống, tình yêu và ước muốn của con; và con không cần đặt vấn đề nó ở đâu, khi nào và thế nào!”, Amen.

(Tgp. Huế)