THAM GIA ĐƯA TA VÀO HƯỞNG PHÚC

Dụ ngôn 10 trinh nữ hiệp hành đi đón chú rể cho thấy: tất cả các cô đều cầm đèn, và khi chú rể đến muộn thì 10 cô đều ngủ cả. Họ cùng đi, cùng làm, cùng ngủ, cùng thức, xem ra hiệp hành khá tốt. Ấy vậy mà hành trình lại rẽ lối đường đời đôi ngả khác nhau hoàn toàn: 5 cô khôn ngoan hân hoan cùng chú rể vào dự tiệc cưới, 5 cô khờ dại lại không được vào. Tại sao?

1. Tham gia qua loa. Cùng hiệp hành đi đón chú rể, nhưng “5 cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.” Họ ngại mang dầu sẽ thêm nặng, lỉnh kỉnh, bẩn thỉu. Thế nên họ tham gia qua loa, gọi là cho có. Đây cũng là chuyện của không ít môn đệ Chúa. Cũng rửa tội theo đạo, tin Chúa đấy, nhưng cầu nguyện qua loa, dự lễ qua loa, tham gia sinh hoạt đoàn hội qua loa, nói chung là sống đạo qua loa. Họ ngại hy sinh dấn thân.

2. Tham gia lo xa. Trên đường hiệp hành đi đón chú rể, 5 cô khôn ngoan đã đem đèn lại còn đem theo chai dầu nữa. Họ không ngại vất vả. Họ biết lo xa. Họ khôn ngoan vì đã nhìn xa trông rộng không chỉ lo cho đời này, mà lo xa cả Nước Trời mai sau bằng những hành động cụ thể.

Tưởng cũng nên biết: Cùng 1 chương Phúc Âm liền sau dụ ngôn 10 trinh nữ là dụ ngôn những yến bạc và Cuộc Phán Xét chung. Cả 3 dụ ngôn đều nhấn mạnh đến điều kiện để được hưởng niềm vui Nước Trời là tích cực tham gia làm việc: mang đầy dầu yêu mến, làm sinh lợi những nén bạc Chúa trao, làm ơn làm phúc cho người có hoàn cảnh khó khăn. Cả 3 dụ ngôn cũng đều khẳng định việc lười không làm, không tham gia thì sẽ bị loại ra ngoài tối tăm đau đớn vì mang đèn không có dầu, đem nén bạc đi chôn, không làm việc giúp đỡ người khác. Trong Hội Thánh hiệp hành, thì dầu ở đây chính là sự tham gia. Dầu tham gia sẽ làm cho Giáo hội và cuộc sống này bừng sáng lên. Amen.