Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York sẽ dâng lời cầu nguyện tại buổi khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào ngày 24 tháng 8 tại Charlotte, North Carolina. Đức Hồng Y đã cho biết như trên trong một tuyên bố trên trang Web của tổng giáo phận New York.

“Trong tư cách là một linh mục, một trong những nghĩa vụ thiêng liêng nhất của tôi là cố gắng và đáp ứng tích cực bất cứ khi nào tôi được mời cầu nguyện, ” Đức Hồng Y Dolan nói trong một tuyên bố ngày 18 tháng 8.

“Cầu nguyện là thân thưa cùng Thiên Chúa, dâng lời ngợi khen Ngài, cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban nhiều phước lành, và xin Ngài chuyển cầu; điều đó không phải là chính trị hay đảng phái.”

“Đó là lý do tại sao tôi đã chấp nhận lời mời cầu nguyện tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa, ” Đức Hồng Y nói thêm. “Việc tôi đồng ý cầu nguyện không cấu thành sự tán thành bất kỳ ứng cử viên, đảng phái hay đường lối nào. Nếu tôi được mời dâng lời cầu nguyện cho Đại hội Quốc gia của đảng Dân chủ, tôi đã vui vẻ chấp nhận, giống như tôi đã làm vào năm 2012”.

Trên thực tế, Đức Hồng Y Dolan đã hướng dẫn các buổi cầu nguyện vào năm 2012 tại cả Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng hòa và Dân chủ, và vào năm 2017, ngài đã hướng dẫn một buổi cầu nguyện tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

Thông báo về việc Dolan tham gia đại hội đảng Cộng hòa, sẽ được tổ chức vào tuần tới, chủ yếu là trực tuyến, được đưa ra sau khi có thông báo rằng cha James Martin, và sơ Simone Campbell, sẽ cầu nguyện tại Hội nghị Quốc gia Đảng Dân chủ trong tuần này.

Cha Martin là người nổi tiếng với cuốn sách “Xây dựng một nhịp cầu” nhằm ủng hộ các vấn đề liên quan đến đồng tính luyến ái, cũng thường xuyên nói về sự ủng hộ của ông đối với giáo huấn của Giáo hội về phá thai.

Campbell, giám đốc điều hành của Network Lobby For Catholic Social Justice, nghĩa là Mạng Lưới Vận Động Cho Công Bằng Xã Hội Công Giáo, trước đây đã phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Dân chủ năm 2012 và 2016.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 với Democracy Now, sơ Campbell nói rằng “Theo quan điểm của tôi, tôi không nghĩ rằng đó là một chính sách tốt khi đặt phá thai ra ngoài vòng pháp luật”. Sơ Campbell nói rằng các nhà vận động ủng hộ cuộc sống nên “tập trung vào phát triển kinh tế cho phụ nữ và cơ hội kinh tế. Đó là điều thực sự tạo nên sự thay đổi.”

Đó là một lý lẽ ngụy biện. Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng “quyền sống của mọi cá nhân vô tội là một yếu tố cấu thành của xã hội dân sự và luật pháp của nó.” Người ta không cần giầu có, ăn no mặc đẹp rồi mới bắt đầu bảo vệ quyền sống của thai nhi.

Về phần mình, Dolan cho biết ngài hy vọng “trong thời gian hỗn loạn này trong lịch sử dân tộc chúng ta, mọi người thuộc mọi tôn giáo hay không tôn giáo có thể cùng nhau tìm kiếm hòa bình và hòa giải trong trái tim chúng ta, trong các thành phố của chúng ta, và ở đất nước chúng ta.”


Source:Catholic News Agency