“Chúng ta phải làm chứng cho Chúa trong môi trường sống hằng ngày, đó là bổn phận Chúa đòi hỏi chúng ta” Trên đây là lời chia sẻ của Đức Tổng GM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Thăng Long.

Chiều nay 15.6.2020, lúc 17g30 phút, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, TGP Sài gòn đã về thăm mục vụ Giáo xứ Thăng Long.Đón Đức Tổng GM có linh mục chánh xứ Thăng Long Barnaba Trần Cương Quyết, HĐMVGX, các em sắp được lãnh nhận bí tích Thêm sức, cha mẹ, người đỡ đầu và các anh chị Giáo Lý Viên.Vì ngoài trời đang mưa lất phất, nên cộng đoàn ngồi tại chỗ bên trong thánh đường cùng đón chào vị cha chung.

Xem Hình

Trước khi bắt đầu thánh lễ, Linh mục chánh xứ Barnaba Trần Cương Quyết trình bày sơ lược về giáo xứ Thăng Long trước Đức Tổng GM và cộng đoàn.Đây là lần đầu tiên ngài về thăm mục vụ giáo xứ Thăng Long.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng ấm cúng, Đức Tổng Giám Mục Giuse chủ tế cùng với linh mục chánh xứ và rất đông đảo cộng đoàn tham dự ngồi chật kín nhà thờ.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, Đức Tổng Giám Mục Giuse khai triển về các ơn huệ Chúa Thánh Thần.Đặc biệt là ơn khôn ngoan, một trong 7 ơn Chúa Thánh Thần ban cho người tín hữu.Ơn khôn ngoan giúp chúng ta biết chọn lựa làm điều tốt, cho dù có chịu thua thiệt, chúng ta không làm ăn gian dối, không tham lam lấy của người khác, nhưng chúng ta sống tôn trọng sự thật, công bình và bác ái.Bí tích Thêm Sức ban ơn Chúa Thánh Thần cho chúng ta một cách dồi dào hơn, nhờ đó chúng ta can đảm ra đi làm chứng cho Chúa qua môi trường sống hằng ngày.Chúng ta phải là những chứng nhân của Tin Mừng giữa dòng đời, bên cạnh những người không cùng niềm tin tôn giáo với mình, những người bà con lối xóm, nơi phố chợ, xưởng thợ.Giáo xứ đã có được cơ sở vật chất như ngày nay, đó là nhờ sự chung tay góp sức của nhiều người, từ cha xứ và cộng đoàn giáo xứ.Nhưng chúng ta còn phải tiếp tục xây dựng đời sống đức tin của giáo xứ, trong việc làm chứng nhân Tin Mừng tình thương cứu độ.Đó là trách nhiệm Chúa đòi hỏi chúng ta, chúng ta có lỗi khi không chu toàn việc đó.Chúng ta làm chứng cho Chúa bằng việc chia cơm sẻ áo cho người nghèo, nói về Chúa cho họ, sống yêu thương tha thứ cho nhau, luôn trung tín trong gia đình.

Sau đó là Nghi thức ban bí tích Thêm Sức cho 40 em thiếu nhi, 12 em nam và 28 em nữ.Các em này đã qua thời gian học hỏi giáo lý 3 năm.

Tiếp theo là Phần Phụng Vụ Thánh Thể.Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chánh xứ có lời tri ân Đức Tổng Giám Mục Giuse, cùng với bó hoa của một em thiếu nhi vừa lãnh nhận bí tích dâng tặng Đức Tổng GM.

Giáo xứ Thăng Long, bổn mạng giáo xứ kính Thánh Gia Thất, hiện tại giáo xứ có 468 gia đình, 1815nhân khẩu, chia làm 5 giáo khu, trong đó có 1 giáo khu đền thánh Vincente, nhà thờ tại địa chỉ 84/80 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11 thành phố Sài Gòn.

Martinô Lê Hoàng Vũ