Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Đàng Thánh Giá tại Đền thờ Thánh Phêrô

(Tin Vatican)

Trước một quảng trường, trống rỗng vào tối Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Đàng Thánh Giá.

Một sự tương phản

Đàng Thánh Giá này thông thường được diễn ra tại Hí trường Colosseum với đông đảo dân chúng tham dự để tưởng nhớ lại những giây phút cuối cùng của Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết và sự An táng của Chúa Giêsu Kitô. Năm nay, trước các biện pháp được ban hành hầu ngăn chặn sự lây lan của cơn đại dịch Covid-19, khiến cho nghi thức Đàng Thánh Giá được diễn ra mà không có dân chúng tham dự.

Suy tư của các chặng Đàng Thánh Giá được viết bởi các tù nhân ở trại tù Padua

Các bài suy niệm cho mười bốn chặng đàng Thánh Giá đã được viết bởi các tù nhân của trại tù Palazzi, nằm trong thành phố Padua, bắc Ý.

Mười bốn chặng đàng Thánh Giá được suy tư và viết bởi: Năm tù nhân, một gia đình của một mạn nhân giết người, một bởi người con gái của một ông bị kết án chung thân, một bởi người mẹ của một tù nhân, một người coi tù và một linh mục đã bị kết án vì một tội vu khống oan khiên nhưng cuối cùng ngài đã được trắng án! Họ là những người đã suy tư về nỗi khổ, niềm đau của họ trước tình yêu hiến thân của Chúa và làm cách nào họ đã chịu đựng được những thảm trạng ấy trong cuộc đời của chính họ.

Một con đường xuyên qua bóng tối

Với mỗi chặng được đánh dấu bằng đột lên bời những ngọn đuốc để đánh dấu 14 chặng Đàng Thánh Giá, một Thánh giá mầu đen được rước quanh Hí trường, và rước về Vương cung thánh đường. Thánh giá được các thành viên Tuyên úy của nhà tù Palazzi, và các thành viên của Ban bảo vệ Sức khỏe và An toàn của Tòa thánh Vatican hộ tống.

Phép lành của Đức Thánh Cha

Khi Thánh giá về đến trước tiền đường Đền thờ Thánh Phêrô, thì Thánh giá được trao cho Đức Thánh Cha cầm tới chặng thứ mười bốn và kết thúc.

Kết thúc Chặng Đàng Thánh Giá, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cho tất cả những người tham dự dù họ ở bất cứ nơi nào trên khắp thế giới…