Tâm thư của Tổng trưởng Thánh bộ Ân xá của Tòa thánh gửi các linh mục nhân dịp lễ Phục sinh

Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Thánh bộ Ân xá của Tòa thánh đã gửi bức tâm thư cho các giáo sĩ vào dịp lễ Phục sinh trong thời điểm đại dịch coronavirus.

(Tin Vatican - Benedict Mayaki, SJ)

Đức Hồng Y Piacenza bắt đầu bức tâm thư bằng cách nhắc nhở cho các linh mục về Bí tích giải tội, bí tích hằng tuôn đổ “lòng thương xót của Chúa không ngừng xuống lòng các tín hữu’’ vì “Thiên Chúa không mâu thuẫn với chính Ngài” (vì bản thể của Ngài là Tình yêu).

Bức tâm thư được công bố trên trang mạng của Thánh bộ vào ngày 4/4 vừa qua.

Đức Hồng Y nhắc nhở cho tất cả về những khó khăn mà các cộng đồng Kitô giáo đang phải đối diện trước những hạn chế do chính quyền đưa ra, hầu ngăn chặn sự lây lan của cơn đại dịch coronavirus.

ĐHY lưu ý rằng sự xa cách xã hội này là điều cần thiết cho sức khỏe cộng đồng, nhưng nó không nên trở thành sự xa cách của Giáo hội trong việc ban các Bí tích.

Không có gì ngăn cản được Lòng thương xót của Chúa

Đức Hồng Y Piacenza thừa nhận rằng lòng thương xót phải được thực hiện qua những sáng tạo của các linh mục trong việc chăm sóc mục vụ cho Dân Chúa. ĐHY nói thêm, trong thời điểm này hơn bao giờ hết, mọi người cần phải chạy tới Chúa, tới tình thương của Chúa Giêsu.

Đức Hồng Y lưu ý rằng lòng thương xót Chúa được thể hiện qua những cử chỉ nhỏ bé, dịu dàng và yêu mến dành cho những người nghèo khổ… Về điều này, ĐHY đưa ra ví dụ cụ thể, có thể làm cho những người nhiễm coronavirus, các nhân viên y tế, những người cô đơn và vô gia cư.

Nếu việc cử hành Bí tích Hòa giải thông thường không thể thực hiện, thì Đức Hồng Y mời gọi tất cả các giáo sĩ đừng ngừng thông truyền lòng thương xót của Chúa, mà qua vai trò linh mục của các ngài có thể trao ban… ĐHY mời họ hãy cầu nguyện, tiếp xúc và trao phó các linh hồn cho Thần Linh Chúa.

Ơn gọi của các linh mục

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng lòng thương xót của Thiên Chúa không ngừng tuôn tràn xuống cho các tín hữu, ngay cả khi hiến tế của Thánh lễ được cử hành mà không có sự hiện diện của họ... ĐHY lưu ý rằng ơn cứu rỗi hằng tuôn đổ từ Bí tích Thánh Thể như nguồn mạch của mọi ân sủng cho Giáo hội và thế giới.

ĐHY mời gọi các linh mục hãy tái khám phá bản chất của chức vụ linh mục của mình. ĐHY nhắc nhở cho các linh mục rằng họ là những sứ giả của Chúa Kitô, để thực thi các bí tích cứu độ cho nhân trần.

Những biểu hiện của lòng thương xót

Đức Hồng Y Piacenza lưu ý rằng lòng thương xót thể hiện trong mọi công việc mà đại dịch mời gọi chúng ta làm. Đó chính là những công việc tái khám phá ra những giá trị trường sinh và sự chết như: sự thinh lặng, chầu Thánh thể và cầu nguyện, và trong việc tái khám phá giá trị của sự gần gũi với người khác và trên hết với chính Thiên Chúa.

Tình thương xót của Chúa không bị đóng khung trong việc cử hành phụng vụ bí tích mà thôi, ĐHY giảng giải: nó còn được thể hiện qua các việc từ thiện, qua chính bàn tay thân ái, chìa ra nâng đỡ những người đau khổ và qua bàn tay chuyển nhượng sự tha thứ của Thiên Chúa thông qua chức vụ của linh mục.

Đức Hồng Y Piacenza viết: Nhất là những người đang sinh thì hay đã chết cũng cần được lòng thương xót của Thiên Chúa xót thương! Họ nhận được qua những lời cầu nguyện của chúng ta trong Mùa Phục sinh, qua chính cuộc thương khó, sự chết và phục sinh của Đức Kitô mà chúng ta được thông hiệp cùng triều thần thánh trên thiên quốc!

Đức Hồng Y Piacenza kết thúc bức tâm thư của mình bằng cách gửi gấm việc trao ban Bí tích Hòa giải trong dịp lễ Phục sinh độc tôn này cho sự chở che bảo vệ của Đức Mẹ.

ĐHY cầu nguyện hầu các linh mục có thể trao ban sự sống mới cho tha nhân, điều mà mọi người đang khát mong bây giờ...