XÓM QUÊ NGHÈO
Ảnh của Nguyễn Ngọc Liên
Quê tôi hai mùa mưa nắng
Chân bùn lấm, sen nở khắp ruộng đồng
Con đò bến nước quanh sông
âu lo lũ đến nước tràn đồng chua.
(Trích thơ của Huyền Băng)