CÁO PHÓ:
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Dòng Đức Bà – Nữ Kinh sĩ thánh Âu-Tinh
và Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn TGP Sài Gòn trân trọng kính báo:

Nữ tu Mai Thành Bùi Thị Như Kha
Sinh ngày: 12-06-1928 tại : Huế
Khấn Dòng: 62 năm
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 16g ngày 11/01/2019.

Nghi thức nhập quan và thánh lễ cử hành vào lúc 20g ngày 11/01/2019
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại tu viện Regina Mundi, 228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3 Saigon,
vào lúc 8g sáng thứ Hai, ngày 14/01/2019 do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự.
Sau đó linh cữu sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Thiên Bình, thuộc đan viện Biển Đức.

Kính xin cộng đoàn dân Chúa hiệp lòng cầu nguyện cho
linh hồn Nữ tu Mai Thành Bùi Thị Như Kha sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tiểu sử Nữ tu Mai Thành Bùi thị Như Kha
Sinh ngày : 12-06-1928 tại : Huế
Chịu phép thánh tẩy ngày : 15-08-1946 tại : Huế
Khấn lần đầu ngày : 15-08-1956 tại : Verneuil sur Seine - Pháp
Vĩnh khấn ngày : 15-08-1959 tại : Verneuil sur Seine - Pháp
Tốt nghiệp :
- Văn chương Việt Nam tại đại học Đà Lạt
- Triết học tại đại học Sorbonne Paris – Pháp
- Thần học tại đại học Công Giáo Paris – Pháp
- Giáo dục Truyền hình tại Luân Đôn – Anh
Từ 1960-1964 : Giáo sư Triết trường Couvent des Oiseaux - Đà Lạt
Từ 1964-1975 : Giáo sư Triết trường Regina Mundi - Sàigòn
Từ 1964-1970 : Hiệu trưởng trường Cán sự Xã hội Công Tâm - Sàigòn
Từ 1970-1975 : Cộng tác viên Truyền hình Đắc Lộ Dòng Tên - Sàigòn
Từ 1975-1983 : Cộng tác viên Đài Truyền hình
Từ 1975-1980 : Đại diện Phụ tỉnh Dòng Đức Bà
và Phụ trách Liên Tu sĩ Giáo phận Sàigòn
Từ 1987-1990 : Giám tỉnh Tỉnh Dòng Việt Nam
Từ 1990-1996 : Cố vấn Hội đồng Trung ương Dòng Đức Bà
Từ 2009-2018 : Thành viên Ban Mục vụ Đối thoại Liên Tôn Tổng Giáo phận Sài Gòn.