Xin chia sẻ với Anh Chị Em của Gia Đình Á Thánh Qúy* đôi điều đã được nghe trong thánh lễ sáng nay, ngày 22.7.2018, tại phòng làm việc, cũng là phòng lễ của Thầy HY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại TTMV/TGP/SG.

Hôm nay ACE em tham dự thánh lễ đều nhận thấy bên trái bàn thờ, trên khung kính làm lồng đèn có một bức tượng nho nhỏ, hình người toàn thân ngồi trên ghế dựa. Nhìn cách thế ngồi của bức tượng, tôi cứ nghĩ bức tượng này là quan lớn. Không rõ là ai mà lại được trưng cạnh bàn thờ!

Cuối thánh lễ Thầy HY giải thích đó là bức tượng cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Ngài nói: mới đây tôi về Tắc Sậy để cám ơn cha Phanxicô. Và ngài nói thêm: người ta đến tạ ơn cha Phanxicô vì đã được ngài cầu bầu ơn này ơn nọ. Tôi cám ơn cha vì lý do khác. Rồi Thầy HY giải thích như sau:

Cha của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp là anh của bà nội tôi. Tôi gọi ngài là Bác Hai. Năm tôi được 5 tuổi, một lần cha Diệp và vài cha khác đến nhà tôi dùng cơm. Thấy tôi, ngài bảo năm sau tôi lên 6 tuổi cha sẽ gởi tôi vào trường La San học để chuẩn bị đi tu. Tôi cám ơn cha Diệp vì ngài đã hướng dẫn tôi đi tu, giúp đỡ tôi và cầu nguyện cho tôi để tôi làm linh mục. Ngài vẫn cầu bầu cho tôi khi tôi làm Giám mục, bây giờ và đến khi tôi từ giã cuộc đời.

Về việc phong chân phước- phong thánh cho Fx. Trương Bửu Diệp có rất nhiều hy vọng. Nhưng cha Phanxicô có phải là thánh tử đạo không? Để tuyên một vị thánh là tử đạo thì: (1) kẻ giết mình phải là người ghét đạo. (2) phải có việc bách hại đạo, phải là đầu rơi máu đổ. Mà kẻ giết cha Diệp đã giết ngài không phải vì ghét đạo mà chỉ làm theo lệnh.

Rồi Anh Ba giải thích thêm: (1) kẻ giết Maira Goretti không phải là kẻ ghét đạo. Hắn ta muốn cưỡng hiếp M Goretti, nhưng Goretti quyết liệt chống cự. Tức giận hắn dùng dao đâm Goretti nhiều nhát và M Goretti đã chết để bảo vệ sự trinh tiết của mình. Thế mà GH tuyên phong M Goretti là thánh nữ đồng trinh tử đạo. Nghĩa là Maria đã chết vì Ơn Nghĩa của đạo.

Ví như cha Maximiliano Kolbe đã tình nguyện chết thay cho bạn tù. Kẻ giết ngài không phải vì ghét đạo. Cũng không có việc bách đạo. Kẻ thi hành án cũng chỉ làm theo lệnh. Cha M. Kolbe cũng được tuyên phong là thánh tử đạo, ngài đã chết vì Ơn Nghĩa của đạo.

Ơn nghĩa đó là lòng bác ái, hy sinh bản thân mình vì lẽ đạo.

Đã có Kinh Xin Ơn với cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Mỗi tối gia đình tôi vẫn đọc Kinh này trong giờ kinh tối “để cùng nhau góp phần thể hiện Thánh Ý Chúa.”

Đôi dòng chia sẻ.

BÚT CÙN 67

* Gia Đình Á Thánh Qúy là tên gọi của anh em cựu tu sinh trước năm 1975 tại Chủng viện Á Thánh Qúy, Giáo phận Cần Thơ. 24-25/7/2018 là Ngày Họp Mặt của gần 300 anh em và thân nhân tại Đại Chủng viện Thánh Qúy, do Cha Giám đốc Côrôla Hồ Bạc Xái đón chào. ĐHY Gioan Baotixita cùng hiện diện với các học trò và ACE trong gia đình dịp này.