Từ đầu đến giữa thế kỷ XIII, lễ tôn kính Thánh Thể chỉ có một lễ duy nhất đó là Thánh Lễ Tiệc Ly, được cử hành vào Thứ Năm Tuần Thánh. Nhưng ngày này phụng vụ chỉ cử hành canh thức lễ tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa, nên không thể tôn kính Bí Tích Thánh Thể, trung tâm và nguồn của tất cả đời sống Kitô hữu qua những hình thức vui tươi hoặc những lễ nghi đặc biệt.

Xem Hình

Ngày nay, việc rước kiệu Mình Thánh Chúa được thực hành khá phổ biến ở Ý, Tây Ban Nha và nhiều nước Công Giáo Châu Âu. Việc rước kiệu này được diễn ra từ sáng sớm, ngay sau Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa.

Nét đặc biệt của lễ của Chúa là việc rước kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa đặt trong mặt nhật liền sau lễ ra khỏi nhà thờ, đi trên đường trải thảm, có các em rắc hoa, bình hương nghi ngút, để loan truyền cho mọi người biết rằng : Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể và Hy tế của Người là ơn cứu độ cho toàn thế giới. Chính vì vậy, cộng đoàn giáo xứ Lam Điền đã cử hành lễ này với đầy đủ ý nghĩa đó.

Vào lúc 5 giờ 30 sáng Chúa Nhật, ngày 03 tháng 6 năm 2018, Thánh lễ được cử hành với lời tổng nguyện nói lên ý nghĩa của việc cử hành và sùng kính Mình-Máu Thánh Chúa, đồng thời nêu bật mối liên kết chặt chẽ giữa ngày Thứ Năm Tiệc Ly và cuộc khổ nạn sinh ơn cứu chuộc của Chúa qua mỗi thánh lễ Hội Thánh cử hành. Sau Thánh lễ cha chủ tế đặt Mình Thánh Chúa vào mặt nhật và cộng đoàn thờ lạy trong giây phút, cuộc rước bắt đầu đi từ nhà thờ xứ Lam Điền sang nhà thờ họ Bến Cát và vòng về. Với cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa và đưa Chúa ra khỏi nhà thờ, cộng đoàn muốn tuyên xưng Chúa Giêsu ngự thật trong phép Mình Thánh, mang Chúa vào trong đời ta, với mong ước nhà ta là nhà của Chúa, đường đời ta là đường của Chúa, xin Chúa hiện diện hằng ngày trong đời sống chúng ta!

Xin cho ngày lễ của Chúa đốt lên trong ta ngọn lửa kính mến và lòng khát khao được kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể, hầu sức sống luôn chứa chan và bình an hằng tuôn tràn trong cuộc đời chúng ta. Amen.

BTT.Giáo xứ Lam Điền