Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư tới những người tham gia Công ước Liên Hợp Quốc COP-23 về biến đổi khí hậu, diễn ra tại Bonn, bên Đức từ ngày 6 đến 17 tháng 11.

Đức Thánh Cha đã chúc mừng các nhà lãnh đạo thế giới hiện diện tại hội nghị COP-23 và mời gọi họ “tiếp tục duy trì việc hợp tác cao độ”.

Ngài nhắc lại “lời mời gọi khẩn cấp” phải có những cuộc đối thoại mới mẻ “về cách chúng ta xây dựng tương lai của hành tinh này.”

Ngài nói, “Chúng ta cần có sự trao đổi trong đó hiệp nhất tất cả chúng ta, bởi vì những thách đố về môi trường mà chúng ta đang trải qua, và những căn nguyên của vấn đề xuất phát từ phía con người, đang liên quan đến tất cả chúng ta, và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.”

Đức Thánh Cha đã cảnh báo những người tham gia đừng rơi vào “bốn thái độ đang thịnh hành” về tương lai của hành tinh, đó là “phủ nhận, thờ ơ, thoái thác và tin tưởng vào các giải pháp không thích đáng.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã gửi những lời chúc tốt đẹp của ngài tới hội nghị và hy vọng rằng COP-23 sẽ “lấy cảm hứng từ tinh thần hợp tác đã thể hiện tại COP-21” mà qua đó hiệp ước lịch sử Paris đã được hình thành.