Washington DC ( CNA 24/01/2017): Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật đầu tiên ủng hộ sự sống, dự luật sẽ củng cố chính sách hiện hành là không dùng thuế liên bang để tài trợ nạo phá thai.

Dự luật này sẽ "bảo vệ quyền lương tâm của người Mỹ bằng cách đảm bảo rằng tiền thuế khó kiếm của họ không được sử dụng để tài trợ việc phá hủy một cuộc sống vô tội," bà dân biểu Diane Black (R-Tenn.) tuyên bố như trên trước cuộc bỏ phiếu.

Việc cấm dùng thuế liên bang để tài trợ cho phá thai hiện nay dựa vào tu chính án Hyde đã có từ 40 năm qua, Hyde là tên của ông dân biểu Henry Hyde, là người tài trợ cho tu chính án. Tuy nhiên, tu chính án đó cầ̀n được Quốc hội thông qua mỗi năm.

Từ 40 năm qua tu chính án Hyde vẫn được cả hai đảng hỗ trợ, tuy nhiên trong năm vừa qua bản cương lỉnh cuả đảng Dân chủ đã kêu gọi bãi bỏ nó.

Cũng cần phân biệt dự luật mà quốc hội vừa thông qua và sắc lệnh cuả ông Trump vừa ký để hoãn các tài trợ phá thai ở quốc ngoại là khác xa nhau lắm. Dự luật cuả quốc hội nếu thành luật sẽ chi phối tất cả các chi tiêu sau này, còn sắc lệnh cuả ông Trump chỉ đình hoãn một khỏan chi tiêu trong ngân sách đã được chuân chi mà thôi, ở đây, khoản chi tiêu này là thuộc ngân sách năm 2017 viện trợ cho các nước ngoài.

Dự luật có tên 'Không dùng thuế tài trợ cho phá thai', được thông qua hôm thứ Ba với một túc số 238-183 và được tài trợ bởi dân biểu Chris Smith (R N.J.), nhắm mục đích đặt chính sách Hyde thành luật, do đó không cần phải được Quốc hội biểu quyết lại mỗi năm nữa.

Nó sẽ mở rộng sự bảo vệ chống lại việc dùng thuế tài trợ cho phá thai ở nhiều lãnh vực khác nữa, chẳng hạn như trong chương trình y tế của nhân viên liên bang. Nó cũng sẽ mở rộng sang Đạo Luật Chăm Sóc Giá Cả phải chăng, đảm bảo rằng sẽ không có trợ cấp bảo hiểm phá thai trong các kế hoạch bảo hiểm trên sàn giao dịch cuả quốc gia.

Theo một cuộc thăm dò cuả viện Marist được hội Knights of Columbus bảo trợ và phát hành đầu tuần, thì 61 phần trăm số người được hỏi cho biết họ phản đối việc sử dụng tiền thuế để trả tiền phá thai. Trong số những người đó thì 53% là thuộc thế hệ Thiên Niên Kỷ (Millennial, 20-26 tuổi tính đến năm 2017) và 41% là thuộc đảng Dân chủ.

Tổng thống Trump báo hiệu rằng ông sẽ ký dự luật nếu được Quốc hội thông qua, có nghĩa là nếu Thượng viện cũng sẽ bỏ phiếu thuận.

Chúng ta hãy chờ xem.