Các Giám mục Panama – Nam Mỹ Châu sửa soạn cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Năm 2019

Panama – Thông tấn xã Fides ngày 12/1/2017 cho hay Hội Nghị Thường Niên của Hội Đồng Giám Mục Panama (CEP) đang diễn ra trong những ngày này. Các cuộc họp đã bắt đầu vào thứ Hai, ngày 9/1 và kết thúc vào ngày thứ Sáu 13/1 tại Clayton. Các tiêu đề chính được tập trung vào việc chuẩn bị cho Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, sẽ diễn ra tại nước này vào năm 2019. Hội Đồng Giám Mục (CEP) chịu trách nhiệm về việc tổ chức cấp giáo phận gọi là "Ngày giới trẻ giáo phận", Hội Đồng Giám Mục mong muốn các giám mục phải sửa soạn kế hoạch tiếp đón cũng như các sinh hoạt cho hàng ngàn ngàn bạn trẻ khắp nơi trên thế giới tập trung về Panama trước Đại Hội Giới Trẻ (WYD) 2019.

Các Giám Mục cũng học hỏi thực trạng của đất nước dưới ánh sáng giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo.