Các bộ trưởng ngoại giao của 12 quốc gia Mỹ Châu nói rằng họ ủng hộ các cuộc đàm phán của chính phủ Venezuela với phe đối lập, nhưng họ tin rằng các cuộc đàm phán này cần phải có “thiện ý”, và với “các mục tiêu rõ ràng”, cũng như cần phải được sự hỗ trợ của quốc tế,. Bộ trưởng Ngoại giao Á Căn Đình, Ba Tây, Canada, Chilê, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay và Peru đã cho biết như trên hôm 23 tháng 9. 12 quốc gia Mỹ Châu này hình thành một nhóm, gọi là nhóm Lima.

Tuần trước, đại diện của chính phủ Venezuela và phe đối lập đã có cuộc gặp gỡ tại Cộng hòa Dominican. Phe đối lập mô tả cuộc gặp gỡ này chỉ có tình chất “thăm dò”, trong khi chính phủ Venezuela rêu rao đó là một cuộc đối thoại chính thức. Các cuộc đàm phán tại Cộng hòa Dominican đã được tiếp tục vào ngày 27 tháng 9.

Trong “Tuyên bố của cuộc họp thứ hai của Nhóm Lima về tình hình ở Venezuela”, Bộ trưởng Ngoại giao của 12 quốc gia đã nhắc lại “cam kết của họ là sẽ theo dõi sát tình hình ở Venezuela” cho đến khi “khôi phục lại trật tự dân chủ hoàn toàn tại quốc gia này”.

Đồng thời, họ đã đồng ý gặp nhau ở Canada vào tháng 10, nhằm “tăng gấp đôi các nỗ lực để đạt được một giải pháp hoà bình và hòa giải cho cuộc khủng hoảng ở Venezuela”. Họ cũng nhấn mạnh việc “sẵn sàng giúp đỡ, và phối hợp với các tổ chức quốc tế và các nước khác, nhằm tạo ra một kênh hỗ trợ giải quyết khủng hoảng nhân đạo của Venezuela”.