Manila - Theo Thông tấn xã Fides ngày 4/1/2017, thì tại Phi Luật Tân có hơn 6.000 người chết vì cần sa ma túy và cả 1.000 người thiệt mạng có liên quan tới xì ke ma túy trong tháng qua! Đối với một số người thì đây có thể là một thành mối lợi lớn, nhưng trên thực tế đây là một bản án tử không cần luật lệ tử hình hoặc thủ tục tòa án dài dòng.

Việc loại bỏ các nghi phạm hình sự trong một quá trình ngắn gọn nhưng thật là hiệu quả được những người ủng hộ chính sách này tán trợ. Đó là một bản tóm lược những gì mà Linh mục Shay Cullen, một nhà truyền giáo người Ái nhĩ lan ở Phi luật tân, là người sáng lập và là giám đốc của "Hiệp Hội Preda" một tổ chức xã hội nhằm nâng đỡ giới trẻ bị bỏ rơi, giúp đỡ những phụ nữ bị lạm dụng và những người nghiện ngập ma túy.

Vị truyền giáo này nêu lên những lưu tâm trước những vấn nạn trên phát biểu rằng "Nhiều tổ chức vô vị lợi (NGO) trong những tháng gần đây đã báo động những tình trạng trên và có tới 76% dân chúng Phi luật tân lo ngại".

Linh mục Cullen cũng cho rằng "Dù Quốc hội có thể phê đưa án tử hình trở lại mặc cho các tranh luận chống lại cho rằng việc thực hành án tử hình này vẫn không ngăn chặn được các tội phạm, giết người vô tội và đặc biệt những người dân nghèo vô tội vì không có khả năng thuê mướn luật sư biện hộ cho họ! Đây thật là một điều bất công không lấy gì có thể chuộc lại được! Đây là một việc đi ngược lại các giá trị thiêng liêng của cuộc sống và phẩm giá của con người ".