CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Lễ Giáng Sinh đã về,
năm mới sắp tới
Gia đình Trang ảnh Chiêm/Niệm/Thiền
Kímh chúc quí độc giả và quí quyến:
Lễ Giáng Sinh thật đẹp và
bình an trong ơn Chúa Hài Đồng.
Năm mới 2017
Sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn..
Trân trọng.