Hôm thứ Hai 23 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến tu viện Mater Ecclesiae – Mẹ Giáo Hội - nơi Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 đang nghỉ hưu để thăm viếng và chúc mừng Giáng Sinh.

Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 nhìn khỏe mạnh và linh hoạt. Ngài dùng một cây gậy màu đen trong việc di chuyển. Ngài đón Đức Thánh Cha Phanxicô tại ngưỡng cửa.

Khi bắt tay chào Đức Giáo Hoàng danh dự, Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

- Rất vui trông thấy ngài rất khoẻ mạnh.

Cả hai vị bước vào nhà nguyện Mater Ecclesiae và đứng cầu nguyện trong ít lâu.

Sau cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 30 phút, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các nữ tu đang giúp đỡ chăm sóc cho Đức Thánh Cha Bênêđictô 16.

Khi Đức Thánh Cha Phanxicô từ biệt, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã tiễn ngài ra tận cửa và hứa cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ của người Kế Vị Thánh Phêrô.