Một tỷ lệ tăng vọt các hình thức tội phạm bạo lực ở Honduras đã làm cho đất nước này không an toàn cho những người trẻ tuổi, khiến nhiều người phải tìm cách di dân sang Hoa Kỳ và các nước khác.

Ủy ban tị nạn Norvegian ước tính rằng chỉ có một phần ba trẻ em ở Honduras cảm thấy được an toàn trong trường học. Nhiều gia đình khuyến khích con cái của họ rời khỏi đất nước, kể cả phải đi một mình về phía bắc để tìm kiếm một tương lai an toàn hơn. Trong năm qua, các quan chức Mỹ đã ghi nhận hơn 10,000 trường hợp các trẻ em đến Mỹ mà không có người lớn đi kèm.

Đối với những trẻ em vẫn còn ở Honduras, các băng nhóm tội phạm là một mối đe dọa hàng ngày. Trong số các thanh thiếu niên, tỷ lệ bị giết là hơn 1 phần 1000: cao hơn so với tỷ lệ ở những thành phố bạo lực nhất tại Mỹ gấp nhiều lần.