Đức Thánh Cha Phanxicô nói tới vị tử đạo của Lào quốc trong lúc đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật

Theo Đài Vatican ngày Chúa Nhật 11/12/2-16, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về việc phong chân phước cho một số các vị tử đạo đã diễn ra ngày hôm trước tại Thủ đô Vientiane, Lào quốc.
Cha Mario Borzaga, OMI, một nhà truyền giáo người Ý 27 tuổi và vị giáo lý viên của Ngài là Paul Thoj Xyooj bị nhóm phiến quân Cộng sản sát hại vào năm 1960. Lễ phong chân phước cũng bao gồm 14 vị khác bị giết "vì hận thù của đức tin."
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại sự hy sinh của các Ngài sau đọc kinh Truyền Tin tại quảng trường Thánh Phêrô.
"Gương Trung thành anh dũng của các Ngài với Chúa Kitô có thể là một sự khích lệ và mẫu gương cho các công cuộc truyền giáo, đặc biệt cho các giáo lý viên, những người nắm giữ một vai trò tông đồ có giá trị và không thể thay thế, mà Giáo Hội rất mang ơn."
Tóm lại, Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta xác tín rằng các giáo lý viên làm rất nhiều việc, những việc tuyệt vời! Là một giáo lý viên bạn mang thông điệp của Chúa và làm cho thông điệp ấy phát triển trong nội tâm của người đón nhận. Vậy chúng ta hãy vỗ một tràng pháo tay lớn cho tất cả các giáo lý viên."