PHÂN ƯU

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh
Chúng tôi kính báo:

Trưởng Hướng Đạo Mai Liệu
đã tạ thế ngày 16 tháng 1 năm 2018 tại Newport Beach, California
Hưởng đại thọ 100 tuổi.

Chương trình Tang Lễ: tại Nhà thờ Đức Mẹ La Vang, 288 S. Harbor Blvd, Santa Ana, CA 92703.

Thứ Năm,1 tháng 2, 2018:
Lễ phát tang: 1pm - 2:30pm.
Thăm viếng: từ 2:30pm - 6:00pm.
Thánh Lễ "Tiễn Chân" 6pm - 7pm.

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018:
Thăm viếng:
từ 1pm - 6pm
Lễ Tiễn Biệt của Hướng Đạo Việt Nam: 4pm - 6pm.
Thánh Lễ: 6pm - 7pm.

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018: tại Nhà thờ Đức Mẹ La Vang, 288 S. Harbor Blvd, Santa Ana, CA 92703.
Thánh Lễ An Táng: 10:00 giờ sáng
Sau đó là hỏa táng.


Sau đây là tiểu sử của Trưởng Mai Ngọc Liệu.
Trưởng Mai Ngọc Liệu, anh chị em Hướng Đạo thường gọi một cách âu yếm là Trưởng Mai Liệu, sinh năm 1918 tại Nam Định, Bắc Phần. Trưởng tham gia sinh hoạt Hướng Đạo từ năm 1936, liên tục cho đến ngày lìa rừng, 16 tháng 1 năm 2018, hưởng đại thọ 100 tuổi.

Bắt đầu làm việc ở miền bắc trước 1954, song song với những sinh hoạt của phong trào Hướng Đạo.
- Sáng lập viên và là chủ nhiệm của tờ báo Công Giáo Cứu Quốc.
- Từng giữ các chức vụ Tổng Thanh Tra Hành Chính Bắc Việt, kiêm Tỉnh Trưởng Kiến An dưới thời Thủ Hiến Bắc Việt Lê Quang Luật. Trưởng Liệu cũng là người Quốc Gia rời miền Bắc cuối cùng sau khi Việt Cộng tiếp thu cơ sở ở Kiến An năm 1955.
- Thanh Tra Di Cư
- Huấn Luyện Viên Trại Trường Bạch Mã (Huế) Hướng Đạo Việt Nam.

Cùng gia đình di cư vào Nam năm 1954-1955

Thời Đệ Nhất Cộng Hòa (1954-1963), song song với những công việc đóng góp cho Hội Hướng Đạo Việt Nam:
- Giáo sư Sử Địa tại trung học tư thục Việt Anh ở phố núi Đà Lạt được vài năm, trường do Trưởng Lê Phỉ sáng lập và làm hiệu trưởng.
-Trong thời gian này Trưởng Mai Liệu có dịp sang châu Âu và cũng là dịp Trưởng đã hoàn tất và trúng cách hai khóa Bằng Rừng Thiếu và Tráng tại trại trường Gilwell, Anh Quốc.
-Trưởng cũng là một trong những nhân tố trong việc vận động để Hội Hướng Đạo Thế Giới công nhận Hội Hướng Đạo Việt Nam vào năm 1957.

Thời Đệ Nhị Cộng Hòa (1963-1975): song song với những công việc đóng góp cho Hội Hướng Đạo Việt Nam:

- Công Cán Ủy Viên Bộ Thông Tin (thời Tổng Trưởng Trần Văn Ân).
- Công Cán Ủy Viên Bộ Giáo Dục (thời Tổng Trưởng Nguyễn Văn Thơ)
- Chuyên Viên tại Văn Phòng Cố Vấn Chính Trị cho Tổng Thống VNCH
- Ban Biên Tập tờ báo Dân Chủ ở Sài Gòn (1966-1967).
- Giáo Sư thỉnh giảng về Ngữ Học Việt tại các trường:
Đại Học Cần Thơ.
Đại Học Minh Đức, Sài Gòn
Đại Học Đà Lạt.
Đại Học Cộng Đồng Duyên Hải, Nha Trang.

- Trại Trưởng Trại Trường Quốc Gia Hướng Đạo Việt Nam, Tùng Nguyên Đà Lạt (1967, 1972-1975).
- Dịch giả của nhiều sách và tài liệu Hướng Đạo như cuốn Nghề Trưởng, Hướng Đạo Cho Trẻ Em, Đường Thành Công...

Cùng gia đình di tản qua Hoa Kỳ năm 1975.
- Định cư ở thành phố Fresno, tiểu bang California (1975-1996).
- Giáo sư thỉnh giảng (Guess Professor) của Viện Nghiên Cứu Ngữ Học (Việt) tại Đại Học Harvard, và CSU of Fresno, USA.
- Năm1983, cùng các Trưởng HĐVN thành lập Hội Đồng Trung Ương HĐVN tại hải ngoại và giữ vai trò Trưởng Cố Vấn HĐTƯ-HĐVN từ 1983-2018.
- Sáng Lập Viên Phong Trào Hướng Đạo Trưởng Niên HĐVN tại hải ngoại (từ giữa thập niên 90).

- 1996, Trưởng Mai Liệu về hưu và dọn về sống tại thành phố San Jose, California (1996-2014).
- Cố Vấn cho Hội Đồng HĐVN châu Santa Clara (Bắc Cali). Tiên Chỉ Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Bắc Cali (1996-2014).

- 2014, Trưởng dọn về sống ở miền nam Cali nắng ấm, ở đó cho đến ngày lìa rừng (2014-2018).

Trăm tuổi già rồi cũng về với tổ tiên, lúc sinh thời Trưởng Mai Liệu đã đóng góp rất nhiều cho phong trào HĐVN suốt một phần lớn của chiều dài cuộc đời mình, tới những 82 năm (điều mà Trưởng rất ít nói đến về mình) - Đúng là Sói Trầm Lặng! Ngoài ra những công trình nghiên cứu về Ngữ Học (Việt) rất có giá trị đóng góp cho ngành giáo dục và sinh hoạt cộng đồng Việt Nam...

Trưởng Mai Liệu lìa rừng lúc 8:30 chiều ngày 16 tháng 1 năm 2018 tại miền nam California, Hoa kỳ.
Vô cùng thương tiếc một người anh Hướng Đạo, một vị Thầy khả kính!

(Trần Hoàng Thân - Hoẵng Nhiệt Tâm, theo nguồn từ Mai Minh Nghĩa, thứ nam của Trưởng Mai Liệu, và hiệu đính bởi trưởng nam Mai Chí)

Thay mặt
Các Trưởng Tuyên Úy Hướng Đạo Việt Nam
Các Trưởng Hướng Đạo Công Gíao Việt Nam
Phong trào Hướng Đạo Việt Nam và Hải Ngọai

Trưởng Hướng Đạo: LM John Trần Công Nghị